STACIONÁRNY KONCEPT UMÝVANIA

C1000 SOA

Umývacie zariadenie vlakov TRAIN WASH je vo verzii C1000 SOA dostupné ako stacionárna prejazdová umývacia linka pre vlaky bez obmedzenia dĺžky so zberačmi prúdu alebo bez nich. Počas prejazdu sa pri tom umyjú bočné plochy a alternatívne, za príplatok, strešné šikminy (pomocou prídavných umývacích valcov). Zariadenie sa v závislosti od prejazdovej rýchlosti môže navrhnúť s príslušným počtom párov valcov na aplikáciu chémie na umývanie a na opláchnutie uvoľnených nečistôt. Umývanie vlaku dokončia voľne stojace postrekovacie a oplachovacie stojany.

PREJAZDOVÉ UMÝVANIE

Na vlaky so zberačmi prúdu/bez nich

Tento koncept umývacej linky sa okrem inštalácie v exteriéri môže umiestniť aj do prejazdovej haly. Rámová konštrukcia zariadenia TRAIN WASH C1000 SOA má štandardne úpravu práškovaním s odtieňom RAL 9007.

Vozidlo prechádza cez umývaciu linku na bočné umývanie pomocou vlastného pohonu. Umývanie predného a zadného čela nie je možné.

Znaky:

 • Optimálne sa hodí pre krátke a dlhé vozidlá (neobmedzená dĺžka umývania)
 • Krátke časy umývania
 • Možná krátka umývacia hala/umývacia doska

FLEXIBILNÝ KONCEPT UMÝVANIA

C5400 SOA

Umývacie zariadenie vlakov TRAIN WASH C5400 SOA umožňuje umývanie vlakov bez zberačov prúdu v polostacionárnom alebo aj prechodovom režime. Vozidlo sa pristaví pred, resp. za umývaciu linku na umytie prednej/zadnej kapoty a prejde cez umývaciu linku pomocou vlastného pohonu na umytie bokov. Voliteľne je možné umývanie strechy.

POLOSTACIONÁRNE PREJAZDOVÉ UMÝVANIE

pre koľajové vozidlá

Ako rozšírenie základného modelu sa za príplatok môžu pre dolné bočné partie vlakovej súpravy integrovať zásterkové valce, ako aj valce na šikminy striech. 

Naše zariadenia sú štandardne vybavené ovládaním PLC. Vďaka inteligentnému meraniu prenosu sa bočné valce postarajú o rovnomerný a dôkladný výsledok umytia.

Tento koncept umývacej linky sa môže inštalovať v umývacej hale, ako aj exteriéri. Rámová konštrukcia zariadenia Trainwash C5400 SOA je štandardne upravená práškovaním s odtieňom RAL 9007.

Znaky stacionárneho umývania:

 • Sú možné všetky zóny umývania
 • Stredné až dlhé časy umývania v závislosti od dĺžky vozidla a priebehu umývania
 • Vyžaduje sa umývacia hala/umývacia doska s príslušnou dĺžkou

Znaky polostacionárneho umývania:

 • Sú možné všetky zóny umývania
 • Krátke až stredné časy umývania v závislosti od dĺžky vozidla a priebehu umývania
 • Možná krátka umývacia hala/umývacia doska

Spoločnosť Christ je charakterizovaná aj tým, že naši inžinieri dokážu nájsť riešenie aj pre zriedkavé a zložité aplikácie. Ako je z obrázku vpravo zrejmé, skonštruovali sme umývacie zariadenie vlakov pre jednokoľajovú železničnú trať. Výzva spočívala principiálne v tom, že „koľajové lôžko“ má úplne inú konštrukciu, čo sa muselo zohľadniť pri rozmeroch a pohybových procesoch technologického vybavenia linky.

Ďalšou výzvou v rámci tohto projektu bolo, že železničná trať je uložená na podperách a vozne sú v dolnej časti výrazne zakrivené. V dôsledku toho je dolná časť vlaku viditeľná v oveľa väčšej miere ako pri bežných vlakoch, a preto je potrebné jej intenzívne čistenie. Naši konštruktéri na tento účel vyvinuli špeciálnu verziu zásterkového čistiaceho systému, ktorá si s touto úlohou poradila.

Heavy Duty Line

Christ CAR CARE

TRAM PRECLEAN je silne kyslý špeciálny prostriedok na predbežné čistenie koľajových vozidiel. Nanáša sa prostredníctvom určeného postrekovacieho zariadenia v umývacej linke. Rozpustenú minerálnu nečistotu (napr. oder z trakčného vedenia) možno pri nasledujúcom umývaní kefami umývať ľahšie. TRAM WASH je silne alkalický špeciálny šampón na kefy, ktorý bol vyvinutý špeciálne na dôkladne čistenie. Tento prípravok sa dávkuje v umývacom zariadení vlakov/električiek priamo pri umývaní kefami alebo sa nanáša pred hlavným umývaním prostredníctvom zariadenia na predbežné postrekovanie chémiou.

Na chémiu pre umývacie linky

FLEXIBILNÝ KONCEPT UMÝVANIA

C7000 SOA

Umývacie zariadenie vlakov TRAIN WASH je vo verzii C7000 SOA dostupná na prejazdové umývanie, polostacionárne umývanie alebo na prechodové umývanie pre vlaky a električky so zberačmi prúdu alebo bez nich. Skladá sa z 2 portálových polovíc bez priečnej traverzy. Koncept zariadenia C7000 SOA sa môže rozšíriť o prídavné stacionárne bočné kefy zariadenia C1000 SOA.

KONCEPT UMÝVANIA POD TRAKČNÝM VEDENÍM

Otočný, delený, vodorovný umývací valec umožňuje čistenie aj zaoblených zadných/predných plôch.

Rámová konštrukcia zariadenia TRAIN WASH C7000 SOA má štandardne úpravu práškovaním s odtieňom RAL 9007.

Bočné valce riadené meraním činného výkonu sa postarajú o rovnomerný a dôkladný výsledok umytia. Vďaka rôznym dĺžkam osadenia na kefovom hriadeli sa optimálne dajú vyčistiť aj jemne vyklenuté bočné partie.

Pomocou otočného, deleného, vodorovného umývacieho valca (delený strešný valec) sa umývanie vozidla môže vykonať aj napriek zdvihnutému zberaču prúdu. Multiuhlové možnosti nastavenia oboch kefových polovíc dokážu optimálne vyčistiť aj zaoblené čelné plochy vozidiel. Pre umývacie zariadenie vlakov TRAIN WASH sú za príplatok dostupné stacionárne sušiace dúchadlá.

Znaky stacionárneho umývania:

 • Sú možné všetky zóny umývania
 • Stredné až dlhé časy umývania v závislosti od dĺžky vozidla a priebehu umývania
 • Vyžaduje sa umývacia hala/umývacia doska s príslušnou dĺžkou

Znaky polostacionárneho umývania

 • Sú možné všetky zóny umývania
 • Krátke až stredné časy umývania v závislosti od dĺžky vozidla a priebehu umývania
 • Možná krátka umývacia hala/umývacia doska

Umývacie zariadenie vlakov môže byť vybavené tzv. spojlerovou kefou na umývanie špicatých obrysov vlaku.

Okrem delenej vodorovnej kefy môže byť zariadenie vybavené kefou OPTI-3D. Pre kefu OPTI-3D nepredstavujú komplikované obrysy žiaden problém. Ďalším benefitom je skutočnosť, že kefa sa dá prestaviť tak, aby fungovala ako kefa na strešné šikminy alebo zásterková kefa.

NÁŠ SERVIS

Vaša voľba

Servisné koncepty

Objavte svoj individuálny servis! Náš nekomplikovaný spôsob výberu vám umožní bezproblémové definovanie optimálnej úrovne servisu vyhovujúcej vašim požiadavkám. Od preventívnej údržby až po odstraňovanie prevádzkových porúch, opravy, náhradné diely a omnoho viac – objavte svet našich širokých možností voľby. Vytvorte si svoj vlastný ideálny servisný zážitok perfektne vyhovujúci vašim požiadavkách a vašim rozpočtovým možnostiam. Začnite teraz a zažite servis šitý na mieru na požiadanie.

Technická podpora

Naša technická podpora ponúka našim dlhoročným servisným partnerom, ku ktorým patria renomované ropné spoločnosti a investori, prvotriedne služby. S viac ako 140 ročnou rodinnou tradíciou a viac ako 20 000 nainštalovanými umývacími linkami garantujeme kvalitu a expertnú úroveň. Naše certifikáty v segmente bezpečnosti a životného prostredia potvrdzujú našu angažovanosť. Spoľahnite sa na náš osvedčený originálny servis, Made in Germany, a na našu bezplatnú horúcu linku pre rýchlu pomoc.

Servis náhradných dielov

Chápeme vaše potreby a prostredníctvom profesionálneho manažmentu a komplexnej spolupráce ponúkame spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi. Decentralizované sklady a servisné vozidlá umožňujú široký výber dielov priamo na mieste a naša moderná logistika zaručuje rýchle dodanie, a to aj v zahraničí. Tiež si uvedomujeme, že dodávky náhradných dielov pre staršie modely umývacích liniek sú často tvrdý oriešok. Preto sme v kmeňovej prevádzke vytvorili procesne optimalizovaný logistický reťazec, ktorý má na sklade takmer všetky diely.

KONTAKT

Mirco Völkl
Vedúci predaja umyvární úžitkových vozidiel a špeciálnych konštrukcií

+49 8331/857 100

sales@~@christ-ag.com

Kontaktný formulár
Využite náš kontaktný formulár a povedzte nám, čo máte na srdci. Zaručene sa vám v krátkej dobe ozveme!

*Toto pole je povinné
*Toto pole je povinné
*Toto pole je povinné
*Toto pole je povinné
Vyberte si prosím svoju krajinu
*Toto pole je povinné
*Toto pole je povinné
Je potrebná platná e-mailová adresa
*Toto pole je povinné
*Toto pole je povinné

VHODNÉ DOPLNKY

pre vaše umývacie zariadenie vlakov

Chémia na umývanie

Vysokokvalitné receptúry novovyvinuté naším výskumným oddelením sú perfektne prispôsobené požiadavkám moderného umývacieho centra.

Obslužné prístroje

Zredukujte náklady na správu pomocou premyslených sieťových systémov. Jednoduchá samoobslužná platba pre maximálnu voľnosť a naviazanie zákazníkov.

Úprava vody

Voda je cenná komodita. O to dôležitejšie je jej úsporné používanie.

ĎALŠIE UMÝVACIE LINKY

Účinné čistenie

Úspora času

Všestrannosť

Ekológia

Jednoduché používanie

Spoľahlivosť

UMÝVACIE LINKY

V umývacej linke sa vozidlo pomocou dopravníka posúva cez tunel.

5 minút na vozidlo

Úspora vody 80 %

O 50 % menej CO2

Vysušenie za 2 minúty

Až o 30 % vyšší obrat

Studené umývanie

Úspora až 70 % elektrickej energie

Úspora až 70 % čerstvej vody

Úspora až 70 % chémie

Čisté. Nadčasové. Pekné.

Prvotriedny dizajn

Modulárne vysokotlakové systémy

Kompletné umývanie cez stred

Umývanie kefami pre nízkopodlažné autobusy

Flexibilný modulárny systém

Neprekonateľná robustnosť