ÚDAJE

Údaje podľa § 5 zákona o telekomunikačných médiách (TMG)

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen

POŠTOVÁ ADRESA

Otto Christ AG – Wash Systems
Postfach 12 54
D-87682 Memmingen

ZASTÚPENIE

Otto Christ AG zastúpená členom predstavenstva Otto Christ (predseda), Alexander Christ, Markus Christ, Engelbert Haggenmüller.

ČLEN/ČLENKA DOZORNEJ RADY

Rafael Christ (predseda), Christiane Christ, Dominique Wisdom

KONTAKT

Telefón: +4983318570
Fax: +498331857185
E-mail: info@christ-ag.com

ZÁPIS V REGISTRI

Zápis v obchodnom registri.
Registračný súd: Obvodný súd Memmingen
Registračné číslo: HRB9100

DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa § 27 a zákona o dani z pridanej hodnoty:
DE180012016

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA OBSAH

Osoba zodpovedná za obsah podľa § 55 ods. 2 štátnej zmluvy o rozhlasovom a televíznom vysielaní (RStV)

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen

UROVNÁVANIE SPOROV

Nie sme ochotný ani povinný akceptovať účasť na konaní na urovnanie sporu pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľov.

Ručenie za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme podľa § 7 ods. 1 TMG za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými zákonmi. Podľa §§ 8 až 10 TMG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinný monitorovať poskytnuté alebo uložené cudzie informácie alebo skúmať okolnosti poukazujúce na protiprávnu činnosť.

Netýka sa to povinného odstraňovania alebo blokovania používania informácií v súlade so všeobecnými zákonmi. S tým súvisiace znášanie zodpovednosti je však možné až od momentu, kedy sa dozvieme o konkrétnom porušení legislatívy. Len čo sa dozvieme o príslušných porušeniach legislatívy, zaistíme okamžité odstránenie takéhoto obsahu.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, ktorých obsah nedokážeme nijak ovplyvniť. Preto nemôžeme prevziať žiadnu záruku za takýto cudzí obsah. Za obsah stránok prepojených pomocou odkazov zodpovedá príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Na stránkach prepojených pomocou odkazov sme v momente prepojenia skontrolovali potenciálne porušenia legislatívy. V momente prepojenia sme nezistili žiaden protiprávny obsah.

Sústavná obsahová kontrola stránok prepojených pomocou odkazov nie je ale bez konkrétnych indícií na porušenie legislatívy možná. V prípade zistenia porušení zákona okamžite odstránime takéto odkazy.

Autorské právo

Obsah a diela poskytnuté prevádzkovateľom stránky na týchto stránkach sú chránené autorskými právami. Na rozmnožovanie, spracúvanie, upravovanie a akékoľvek spôsoby zhodnocovania mimo rámca autorských práv je potrebný písomný súhlas príslušného autora, resp. vyhotoviteľa. Sťahovanie tejto stránky a vytváranie jej kópií je prípustné len na súkromné účely, nie na komerčné použitie.

Ak obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, musia sa rešpektovať autorské práva tretích strán. Najmä ak bude takýto obsah označený ako obsah tretej strany. Ak by ste napriek tomu narazili na porušenie autorských práv, žiadame vás o príslušné upozornenie. Len čo sa dozvieme o porušením zákona, postaráme sa o okamžité odstránenie takéhoto obsahu.