THE FUTURE OF CARWASH

Inovácia je naša vášeň

Firma Otto Christ AG je od roku 1963 jedným z vedúcich výrobcov umývacích liniek v Európe.

Umývacia linka Christ je zážitok z umývania, ktorý bol vyvinutý ľuďmi pre ľudí. Potreby našich zákazníkov a koncových užívateľov sú pritom našou inšpiráciou. Denne si kladieme otázku, ako by sme mohli umývacie linky pre vozidlá zdokonaliť. Z toho vyplýva požiadavka na maximálnu kvalitu, individuálne technické riešenia, jednoduché ovládanie pre zákazníka, udržateľnosť a nízku spotrebu energie.

Vďaka rozsiahlemu a modernému portfóliu umývacej techniky profitujú zákazníci na celom svete z toho, že od nás dostanú vhodné riešenia z jednej ruky. S umývacou technológiou High End by chcela spoločnosť Christ zjednodušiť a zefektívniť vaše podnikanie v oblasti umývania vozidiel a spraviť z neho zážitok.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Stručné zhrnutie histórie spoločnosti
 • 1879

  Založenie

  V roku 1879 založil Anton Christ remeselný podnik v Memmingene. Firma Christ vyrábala najskôr sitá na obilie, drôtené pletivo a zábradlia do sakrálnych stavieb.

 • 1963

  Prvá umývacia linka

  Franz Christ postavil vedľa rodinného podniku na ulici Dickenreiserweg prvú autoumyváreň. Nasledovala kusová výroba, základ dnešnej produkcie. V roku 1968 sa vyrobila prvá umývacia linka. Rast motorizácie prispel k rastúcemu dopytu.

 • 1996

  Transformácia na Otto Christ AG a založenie spoločnosti Christ Electronic Systems

  Transformácia na Otto Christ AG a založenie dcérskej spoločnosti Christ Electronic Systems GmbH. Spoločne stelesňujeme 125-ročnú tradíciu v strojárstve a elektronike s dynamikou inovačnej spoločnosti.

 • 1997

  Založenie spoločnosti Christ Packing Systems

  Založenie dcérskej spoločnosti Christ Packing Systems GmbH & Co. KG akvizíciou firmy Pietruska (výrobca primárnych, sekundárnych a špeciálnych baliacich zariadení) v Memmingene existujúcej už od roku 1950.

 • 2000

  Akvizícia spoločnosti SVG Superwash

  Získanie podielov spoločnosti SVG Superwash Waschanlagen GmbH. Špecializuje sa na realizáciu umývacích liniek na úžitkové vozidlá, vlaky a špeciálnych umývacích liniek v Nemecku.

 • 2001

  Presídlenie spoločnosti Christ Electronic Systems

  Dcérska spoločnosť Christ Electronic Systems sa presťahovala do novej firemnej budovy na Alpenstraße 34 v Memmingene.

 • 2007

  Rozšírenie spoločnosti Christ Packing Systems

  Prevzatie špecialistu na finálne balenie, spoločnosti Skinetta Pac-Systeme, a presťahovanie sídla spoločnosti Christ Packing Systems do Ottobeurenu.

 • 2013

  Rozšírenie administratívnych priestorov spoločnosti Otto Christ AG

  Po výstavbe trvajúcej približne rok sa existujúca administratívna budova zväčšila o kancelársku plochu 1 850 m². V podzemnej garáži sa okrem toho nachádza 25 parkovacích miest. 

 • 2015

  Založenie akadémie Christ a výstavba v spoločnosti Christ Chemie

  Založenie dcérskej spoločnosti Christ Akademie Aus- und Weiterbildungs-GmbH, ako aj výstavba v spoločnosti Christ Chemie. Skladová plocha závodu Christ Chemie sa viac ako zdvojnásobuje s cieľom pokryť budúce požiadavky.

 • 2017

  Zväčšenie výrobných plôch

  Spoločnosť Christ Packing Systems si vyžiadala zväčšenie výrobných plôch. Pôvodná výrobná a montážna plocha už nestačila pre potreby existujúcich a budúcich projektov. Preto padlo rozhodnutie o vysťahovaní výroby do novej haly a o rozšírení montáže v pôvodnej výrobnej hale.

 • 2023

  Logistické centrum

  Plánované presťahovanie centrály spoločnosti Otto Christ AG, ako aj sprevádzkovanie nového logistického centra so zastrešenou nakladacou zónou. 

ČÍSLA. ÚDAJE. FAKTY

O Christ Wash Systems

140 rokov

rodinná tradícia

116 633 m2

výrobnej plochy

20 000

aktívnych zariadení

65 %

podiel exportu

69

distribučných partnerov

97 %

spokojnosť

1 600

zamestnancov

VEDENIE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Predstavenstvo Otto Christ AG

Otto Christ

Predseda vedenia spoločnosti

Kompetenčná oblasť:

 • Riadenie samoobslužných umývacích liniek
 • Finančné účtovníctvo
 • Riadenie portálových umývacích liniek
 • Zahraničný predaj
 • Kontroling
 • Marketing

Alexander Christ

Vedenie spoločnosti

Kompetenčná oblasť:

 • Interný servis
 • Personálne oddelenie
 • Stavebné oddelenie
 • Správa systémov IT
 • Riadenie umyvární úžitkových vozidiel

Markus Christ

Vedenie spoločnosti

Kompetenčná oblasť:

 • Vývoj elektroniky
 • Testy
 • Overovanie/technická dokumentácia
 • Vývoj mechaniky
 • Vedenie, umývacie linky

Engelbert Haggenmüller

Vedenie spoločnosti

Kompetenčná oblasť:

 • Príprava práce
 • Priemyselná technika
 • Nákup
 • Manažment kvality
 • Bezpečnosť práce

KOMUNIKÁCIA JEDNOTNÝCH HODNÔT DNA

Mediálne, verbálne a neverbálne

Rodina | Inovácie | Vášeň

Tieto hodnoty „rodina, vášeň a inovácie“ sú hnacím motorom nášho úspechu a naši zákazníci a obchodní partneri by to mali cítiť. Základné hodnoty DNA zakotvili už zakladatelia spoločnosti a sú veľmi úzko prepojené.

Dobrá rodina a spoločenstvo sa vyznačujú vzájomnou podporou s cieľom dosiahnuť rešpektovaný prístup a pochopenie pre iných. Dôležitým nástrojom je variabilita perspektív.

Inovácia je naša vášeň. Potreby zákazníkov sú inšpiráciou pre inovácie.

Rodina

Už zakladatelia opakovane hľadali nové vývojové trendy. V rodinnom podniku je to možné vďaka štíhlym rozhodovacím štruktúram.

Inovácia

Umývacia linka Christ je zážitok z umývania, ktorý bol vyvinutý ľuďmi pre ľudí. S umývacou technikou High End by chcela spoločnosť Christ zjednodušiť a zefektívniť podnikanie zákazníkov v oblasti umývacích liniek a z umývania vozidiel spraviť zážitok.

Vášeň

Z toho vyplýva požiadavka na maximálnu kvalitu, individuálne technické riešenia, jednoduché ovládanie pre zákazníka a nízku spotrebu energie.

COMPLIANCE

Príručka skupiny Christ Group

Firma Otto Christ AG sa od roku 1963 vyvinula na jedného z vedúcich výrobcov autoumyvární v Európe. Na podporu nášho priebežného rastu je potrebné etablovanie jasných smerníc upravujúcich naše obchodné praktiky a naše etické konanie.

Spoločne jedným smerom

Touto príručkou pre compliance sa spoločnosť Otto Christ AG hlási k záväzným usmerneniam, ktoré nám majú pomôcť pri tom, aby sme konali v súlade s platnými zákonmi a podľa všeobecne uznávaných etických štandardov. Cieľom je predchádzať situáciám, ktoré spochybňujú integritu konania našich zamestnancov.

Na to ponúka príručka pre compliance orientačnú pomôcku a povzbudzuje každého zamestnanca, ako konal zodpovedne.

Tento kódex správania, doplnený o špecifické zákonné pravidlá, predpisy a interné pokyny, platí jednotne pre všetky obchodné jednotky a pre všetkých zamestnancov skupiny Christ Group.

FIREMNÁ POLITIKA

Naša firemná politika zameraná na zdravie, bezpečnosť, kvalitu, ochranu životného prostredia a energetický manažment. Každý, kto u nás pracuje, zodpovedá za úspešnú realizáciu firemnej politiky. Dobrý výkon v týchto oblastiach je rozhodujúcim predpokladom na úspech našej spoločnosti. 

NAŠE CIELE

Naše ciele sa dajú formulovať jasne a jednoducho. Žiadne nehody, ujmy na zdraví a na majetku, maximálna orientácia na kvalitu, žiadne poškodzovanie životného prostredia a priebežné znižovanie spotreby energie a s tým spojených emisií CO2.

ZAVÄZUJEME SA

Na základe tohto interného záväzku deklarujeme, že budeme dodržiavať zákony a predpisy v každej krajine, v ktorej pôsobíme.

 • Vytvoríme bezpečné a zdravé pracovné podmienky.
 • Eliminujeme nehody a ekologické katastrofy.
 • Zredukujeme odpad, odpadové vody a emisie našich zariadení.
 • Budeme priebežne merať a monitorovať spotrebu energie, využitie energie, ako aj energetickú efektivitu našich procesov a činností, aby sme mohli naplánovať a zrealizovať opatrenia na úsporu energií.
 • Vyrobíme kvalitné výrobky, ktoré budú môcť naši zákazníci používať bezpečne.
 • Pravidelne budeme vyhodnocovať bezpečnostné riziká, ktorým sme vystavení a zabezpečíme ich náležité spracovanie.
 • Budeme diskutovať s našimi zákazníkmi, susedmi a verejnými záujmovými skupinami, budeme im načúvať a budeme otvorene reagovať na ich námety.
 • Stanovíme si ciele a verejne budeme prezentovať naše výsledky.
 • Poskytneme potrebné zdroje a informácie na dosiahnutie našich operatívnych a strategických cieľov.
 • Budeme spolupracovať s našimi zamestnancami, partnermi, dodávateľmi, konkurentmi a zákonodarnými orgánmi, aby sme dosiahli naše ciele.
 • Vážime si každé uznanie, ktoré nám pomôže pri vylepšovaní našich firemných cieľov.

PREVÁDZKY A ZMLUVNÍ PARTNERI

Zmluvní predajcovia

 • Alžírsko
 • Austrália
 • Azerbajdžan
 • Bielorusko
 • Belgicko
 • Bosna
 • Bulharsko
 • Čína
 • Dánsko
 • Anglicko
 • Estónsko
 • Fínsko
 • Grécko
 • India
 • Irak
 • Irán
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Kanárske ostrovy
 • Kazachstan
 • Kolumbia
 • Kórea
 • Chorvátsko
 • Kuvajt
 • Lotyšsko
 • Líbya
 • Litva
 • Luxembursko
 • Macedónsko
 • Čierna Hora
 • Nová Kaledónia
 • Nový Zéland
 • Nigéria
 • Severná Afrika
 • Nórsko
 • Rakúsko
 • Peru
 • Portugalsko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Saudská Arábia
 • Srbsko
 • Singapur
 • Slovinsko
 • Švédsko
 • Thajsko
 • Turecko
 • Ukrajina
 • Spojené arabské emiráty

Dcérske spoločnosti

 • Švajčiarsko
 • Rakúsko
 • Holandsko
 • Španielsko
 • Maďarsko
 • Česko
 • Slovensko
 • Francúzsko

UDRŽATEĽNOSŤ V SPOLOČNOSTI CHRIST

3 piliere udržateľnosti

Ekologická udržateľnosť

Nová generácia strojov

Optimalizovaná strojová technika, ktorá vzhľadom na vodu a energiu ponúka vyššiu efektivitu, optimalizované umývacie programy.

Chémia Línia ECO

Dopyt po biologických/rozložiteľných chemikáliách rastie celosvetovo.

Zariadenie na recirkuláciu vody

Zmena klímy a nedostatok zdrojov, predovšetkým vody, sa v nasledujúcich rokoch stanú ústrednou témou. Vodná kríza ako celosvetovo najväčšia hrozba.

Efektivita servisu

Systém riadenia trás – ekologická správa vozových parkov a trás.

Umývacie linky repasované vo výrobnom závode

Podpora aktívnej cirkulárnej ekonomiky na celom svete

Ekonomická udržateľnosť

Rast

Časť firemnej filozofie sa orientuje na zdravý a trvalo udržateľný rast na báze inovácií vo všetkých oblastiach života spoločnosti.

Vertikálny rozsah výroby

Priame dcérske spoločnosti a sesterské spoločnosti v Nemecku a Čechách.

Európski subdodávatelia

Dodávatelia predovšetkým v Nemecku, dôraz sa kladie na udržateľný dodávateľský reťazec.

Celosvetová expanzia

Expanzia do všetkých kútov sveta pomocou nových obchodných partnerov.

Sociálna udržateľnosť

Green Office

 • FV zariadenia
 • Termostaty na reguláciu teploty
 • Ergonomické vybavenie kancelárií

Kultúra spätnej väzby

 • Proces priebežného zlepšovania
 • Štruktúrovaný systém spätnej väzby a interview
 • Zdravotné dokumentácie a dotazníky

Sociálne aktivity

 • Voľnočasové ponuky
 • Spoločenské udalosti
 • Vianočný večierok, letný festival, Oktoberfest

Inklúzia a partnerstvá

 • Štandard rovnoprávnosti a inklúzie
 • Možnosti ďalšieho vzdelávania
 • Spolupráca s organizáciami

Filantropia

 • Dary lokálnym príjemcom a združeniam

DER GRÜNE PUNKT

Ekologický certifikát 2022

Duales System Deutschland GmbH

Participáciou na duálnom systéme na zhodnocovanie predajných obalov sme v roku 2022 prispeli k nasledujúcim úsporám:

Ekvivalent CO2: 2 250 kg

Ekvivalent fosfátov: 5 kg

Primárna energia: 80 GJ

Ekvivalent oxidu siričitého: 6 kg

Vďaka príspevku zodpovedá dosiahnutá eliminácia objemu CO2 množstvu, ktoré zo vzduchu vyfiltruje 2 250 m2 lesa za rok.


Základ výpočtu: Ekologická bilancia Der Grüne Punkt, vedecky overená inštitútom IFEU Heidelberg

PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE

Ročné obraty
Rok Obrat
2010 115 mil. €
2011 119 mil. €
2012 124 mil. €
2013 126 mil. €
2014 145 mil. €
2015 153 mil. €
2016 155 mil. €
2017 160 mil. €
2018 174 mil. €
2019 169 mil. €
2020 170 mil. €
2021 183 mil. €
2022 210 mil. €
2023 260 mil. €

KONTAKT

Distribúcia a predaj
Váš kontaktný partner v otázkach národnej a medzinárodnej distribúcie umývacích liniek.

+421902036551

abartok@~@christ-ag.com

Zákaznícky servis
Potrebujete náhradné diely pre umývaciu linku alebo naliehavú pomoc s produktom? Zavolajte priamo na našu technickú podporu.

+49 8331/857 111

kundencenter@~@christ-ag.com

Kontaktný formulár
Využite náš kontaktný formulár a povedzte nám, čo máte na srdci. Zaručene sa vám v krátkej dobe ozveme!

*Toto pole je povinné
*Toto pole je povinné
Vyberte si prosím svoju krajinu
*Toto pole je povinné
Je potrebná platná e-mailová adresa
*Toto pole je povinné

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

Ďalšie komerčné oblasti

Christ Electronic Systems

Spoločnosť Christ Electronic Systems GmbH je renomovaný výrobca panelových počítačov, dotykových panelov a meracích prístrojov.

Ako dcérska spoločnosť Otto Christ AG sme pôvodne vyrábali špeciálnu elektroniku pre autoumyvárne. Medzičasom sme s našimi produktmi prenikli do najrôznejších odvetví. Sem patrí napr. priemyselné odvetvie ako výroba strojov a zariadení, zdravotnícka technika, farmaceutický a potravinársky priemysel, výroba vozidiel a použitie panelov v poľnohospodárskych strojoch.

Našou snahou je produkcia spoľahlivých, trvanlivých a robustných zariadení, ktoré si svoju prácu bez ťažkostí zastanú aj v náročných podmienkach s vysokými teplotnými rozdielmi alebo otrasmi.

Veľmi veľký význam pripisuje naša spoločnosť vývojovému oddeleniu. Popri výrobe je srdcom našej spoločnosti. Tu sa vyvíjajú inovačné výrobky alebo sa v kooperácii s našimi zákazníkmi rodia individuálne zariadenia upravené podľa individuálnych požiadaviek. Zamestnávame vývojových inžinierov pre hardvér a softvér, ako aj pre mechaniku. Vďaka tomu dokážeme našim zákazníkom garantovať komplexný servis.

 

Christ Packing Systems

Spoločnosť Christ Packing Systems je špecialista na inteligentné riešenia pri finálnom balení produktov v oblasti farmaceutík a zdravotníckej techniky. Ponúkame vám individuálne a inovačné baliace stroje, ktoré sú perfektne prispôsobené vašim potrebám.

Opierame sa o viac ako 72 rokov skúseností vo výrobe baliacich strojov a kompletných baliacich liniek. Na výrobnej ploche 12 500 m² (zodpovedá ploche viac ako 47 tenisových kurtov) sa vysokokvalifikovaný a skúsený tím stará o spoľahlivé a presné splnenie vašich individuálnych, na mieru šitých požiadaviek na balenie v segmente farmaceutík a zdravotníckej techniky.

Maximálna flexibilita, vynikajúca kvalita, excelentný servis a osobný prístup k zákazníkom – to sú charakteristiky spoločnosti Christ Packing Systems.

Váš úspech je to, čo sledujeme a čo nás motivuje pri hľadaní riešení, ktoré nemusia nevyhnutne zodpovedať štandardu.

Naše portfólio zahŕňa kartónovačky, fóliovacie stroje, hromadné kartónovačky a paletovače.

 

Servis Christ

Spoločnosť Christ Service GmbH inštaluje z poverenia spoločnosti Otto Christ AG umývacie systémy pre vozidlá akéhokoľvek druhu.

Na spolkovom území Nemecka a Rakúska realizuje inštalácie cca 42 interných inštalačných technikov. Okrem úloh v tuzemsku plní spoločnosť aj úlohy v zahraničí. Medzi úlohy spoločnosti Christ Service GmbH patrí školenie, ako aj zaškolenie zákazníkov v oblasti umývacej techniky dodanej spoločnosťou Otto Christ AG.

Päť interných projektových manažérov sa stará o zaručenie optimálnej spokojnosti zákazníkov.

 

Akadémia Christ

Začnite úspešný profesijný život s bohatými perspektívami rastu a vybudujte si úspešnú budúcnosť s nami.

Spoločnosť Christ Akademie Aus- und Weiterbildungs-GmbH zodpovedá v rámci celej skupiny Christ Group za vzdelávanie. Vďaka tomu má praktikant príležitosť spoznať maximálny počet oddelení a sekcií v skupine firiem a aj po ukončení vzdelávania sa mu otvára široké pole pôsobnosti.

Vzdelávanie v spoločnosti Christ sa nesie v znamení všestrannej a pestrej výučby.

Spoločnosť Christ ponúka okrem náročného a všestranného vzdelávania aj vysokoinovačné prostredie, veľmi dobré príležitosti na rozvoj a prijatie do napredujúcej a dynamickej skupiny firiem. Získaj viac informácii a požiadaj o zahájenie vzdelávacieho programu hneď teraz.

Tešíme sa na teba!

 

SVG Superwash

Spoločnosť SVG Superwash sa špecializuje na umývacie linky na úžitkové automobily, električky a vlaky a s viac ako 1 200 realizovanými projektmi patrí k trhovým lídrom vo svojom odvetví. Pre spoločnosť SVG Superwash nepredstavujú žiaden problém ani špeciálne umývacie linky. Profitujte okrem toho z dlhoročných skúseností v sfére umyvární úžitkových vozidiel spoločnosti SVG Superwash v spojení s podporou spoločnosti Otto Christ AG.

Auto-Jet

Spoločnosť Auto-Jet prevádzkuje na celom území Spolkovej republiky umývacie linky, portálové umývacie linky a samoobslužné umývacie miesta a využíva na to známe umývacie linky spoločnosti Christ Wash Systems. Dcérske spoločnosti Auto-Jet sú v Belgicku zastúpené spoločnosťou Tornado S.A. (sídlo v Bruseli). Sesterské spoločnosti existujú v Rakúsku (Salzburg) a Holandsku (Tilburg).

Maximálny dôraz kladieme na perfektný výsledok umývania. Nie nadarmo má náš top program názov Prémiové umývanie. Pravidelne investujeme do najnovšej umývacej techniky Christ, do ekologických umývacích prostriedkov a jemného umývacieho materiálu a materiálu, ktorý chráni lak. Aj v otázkach úpravy vody patríme k renomovaným prevádzkovateľom umývacích liniek.

O našej kvalite sme presvedčili okrem mnohých súkromných zákazníkov aj množstvo komerčných klientov. Umývame vozidlá pre autosalóny, vozové parky spoločností a požičovne áut. Našou zárukou čistoty zdôrazňujeme našu maximálnu snahu o tie najlepšie výsledky.

Kratšie doby čakania, ústretové, vysoko motivované servisné tímy a zariadenia na čistenie rohoží sú v umývacích linkách štandardom.

 

CAR CARE

Naša chémia na umývanie sa vyvíja a vyrába v našej prevádzke Memmingen v nádhernom regióne Allgäu v našom vlastnom závode na chémiu na umývanie. Naša chémia je optimálne upravená na použitie vo všetkých umývacích linkách, bez ohľadu na značku. Spoločnosť Christ Wash Systems využíva pri výrobe chémie vysokokvalitné suroviny, ktoré sú ľahko biologicky rozložiteľné. Brilantný výsledok umývania a dobré sušenie sú v rozhodujúcej miere ovplyvňované použitou chémiou na umývanie.

Všetky produkty chémie spoločnosti Christ sa priebežne aktualizujú a ďalej vyvíjajú. Tento vývojový progres má pozitívny vplyv na prevádzkovateľov zariadení, vlastníkov autosalónov a zákazníkov umyvární, pretože umývacie postupy sa zrýchľujú a spotreba klesá.

Kratšie doby čakania, ústretové, vysoko motivované servisné tímy a zariadenia na čistenie rohoží sú v umývacích linkách štandardom.