OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PŘEHLED

Všeobecné pokyny

Následující pokyny poskytují zjednodušený přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše internetové stránky. Osobní údaje jsou veškerá data, pomocí nichž je možné vás osobně identifikovat. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených pod tímto textem.

Shromažďování osobních údajů na našich internetových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování osobních údajů na těchto internetových stránkách?

Zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách provádí jejich provozovatel. Jeho kontaktní údaje najdete v tiráži těchto internetových stránek.

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme tak, že nám je sdělíte vy. Může se přitom jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další osobní údaje automaticky shromažďují při návštěvě internetových stránek naše IT systémy. Jedná se především o technická data (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše internetové stránky.

K čemu vaše osobní údaje využíváme?

Část osobních údajů se shromažďuje, abychom mohli zaručit bezchybné poskytování internetových stránek. Další údaje se mohou využívat k analýze vašeho chování jako uživatele.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše osobní údaje?

Máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o původu, příjemcích a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo vyžadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. S těmito záležitostmi i s dalšími otázkami na téma ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále vám náleží právo na stížnost u kompetentního orgánu dohledu.

Analytické nástroje a nástroje poskytovatelů z řad třetích stran

Při návštěvě našich internetových stránek se může staticky vyhodnocovat vaše činnosti na internetu. Děje se to zejména pomocí cookies a tak zvaných analytických programů. Analýza vašich činností na internetu se zpravidla provádí anonymně; činnosti na internetu s vámi nejdou ztotožnit. Tuto analýzu můžete odmítnout, nebo jí můžete zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace na toto téma najdete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás budeme informovat v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

VŠEOBECNÉ POKYNY A POVINNÉ INFORMACE

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velice vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými údaji v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Když používáte tyto internetové stránky, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, pomocí nichž je možné vás osobně identifikovat. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaká data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme na to, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Dokonalá ochrana osobních údajů před přístupem třetích osob není možná.

Odkazy na odpovědné orgány

Orgán odpovědný za zpracování osobních údajů na těchto internetových stránkách:

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen

Telefon: +4983318570
E-mail: info@christ-ag.com

Odpovědný orgán je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů

Mnoho procesu v rámci zpracování osobních údajů je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Oprávněnost zpracovaných dat provedených do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat sobě nebo třetí osobě vystavit data, která automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos osobních údajů na jinou odpovědnou osobu, dojte k tomu pouze tehdy, pokud je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL resp. TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a na ochranu přenosu důležitého obsahu, jako jsou například objednávky nebo dotazy, které nám zašlete jako provozovateli stránek, šifrování SSL resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že adresa prohlížeče přejde z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Když je šifrování SSL resp. TLS aktivováno, nemohou si osobní údaje, které nám předáváte, číst třetí osoby.

Informace, zablokování, vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoli právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemcích, a dále o účelu jejich zpracování, a případně i právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem, ale i v případě dalších otázek na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Odmítnutí reklamních e-mailů

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže pro zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky pro případ nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamových e-mailů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

V naší společnosti jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

PCK IT Solutions
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Johannes Landerer
Edisonstraße 1
D-87437 Kempten

Telefon: +49 831 56400 500
E-mail: datenschutz@pck-it.de

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Cookies

Tyto internetové stránky částečně používají tak zvané cookies. Cookies nezanechávají na vašem počítači žádné poškození a neobsahují žádné viry. Cookies se používají k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho počítače.

Většina cookies, které používáme, jsou cookies platné po dobu relace (tak zvané “session cookies”). Po ukončení vaší návštěvy se automaticky smažou. Jiné soubory cookies zůstávají uložené na vašem zařízení, dokud je nevymažete. Díky těmto cookies dokážeme při vaší příští návštěvě znovu poznat vás prohlížeč.

Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavování cookies a povolovali je pouze v jednotlivých případech, abyste pro určité případy nebo obecně přijímání cookies vyloučili, a abyste aktivovali automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies může dojít k omezení funkčnosti těchto internetových stránek.

Cookies potřebné pro provádění elektronické komunikace nebo k poskytování určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku) se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb. Pokud se ukládají další cookies (například cookies k analýze vašich činností na internetu), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů probrány samostatně.

Protokolové soubory (logy)

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tak zvaných protokolových souborech, které nám poté váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o následující informace:

  • Typ prohlížeče a použitá verze
  • Použitý operační systém
  • HTTP referer
  • Hostname vašeho počítače
  • Čas vašeho serverového požadavku
  • IP adresa

Propojování těchto údajů s dalšími datovými zdroji se neprovádí.

Jako základ pro zpracování osobních údajů slouží čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR, který umožňuje zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy nebo pro předsmluvní opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete dotazy, budou vaše osobní údaje včetně vašich kontaktních údajů, které zde uvedete, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a pro případ dalších následných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat třetím stranám.

Zpracování osobních údajů zadaných v kontaktním formuláři tak probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Oprávněnost procesů zpracování dat provedených do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje zadané prostřednictvím kontaktního formuláře zůstanou u nás uloženy, dokud si nevyžádáte jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním nebo dokud neodpadne důvod pro jejich ukládání (např. po dokončeném zpracovávání vašeho dotazu). Nezbytná právní ustanovení – především vymezené lhůty pro ukládání – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto internetových stránkách

Na našich internetových stránkách máte možnost registrace, díky které budete moci využívat i další funkce těchto stránek. Zde zadané údaje využíváme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, kvůli které jste se zaregistrovali. V rámci registrace je nezbytně nutné zadat všechny požadované povinné údaje. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, jako např. rozšíření nabídky nebo technicky nutné změny, využijeme e-mailovou adresu, kterou jste při registraci uvedli, abychom vás mohli touto cestou informovat.

Jako právní základ pro zpracovávání údajů zadaných v rámci registrace slouží váš souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Oprávněnost již provedeného zpracování údajů zůstává tímto odvoláním nedotčená.

Údaje shromážděné při registraci zůstanou u nás uloženy tak dlouho, dokud budete registrováni na našich internetových stránkách, a poté budou vymazány. Zákonné lhůty pro ukládání zůstávají nedotčeny.

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A REKLAMA

Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Provozovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tak zvané „cookies“. Jedná se o textové soubory ukládané na vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho využívání internetových stránek. Informace o vašem využívání těchto internetových stránek, které cookie vytvoří, se zpravidla přenášejí a ukládají na některém ze serverů společnosti Google v USA.

Jako právní základ pro ukládání cookies služby Google Analytics slouží čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem o analýzu uživatelského chování za účelem optimalizace své internetové nabídky a své reklamy.

Anonymizace IP

Na těchto internetových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho zkrátí Google v členských státech Evropské unie nebo jiných státech, které podepsaly dohodu o Evropském hospodářském prostoru, před přenosem do USA vaši IP adresu. Pouze ve výjimečných případech se na některý ze serverů společnosti Google v USA přenese celá IP adresa, a zkrátí se teprve tam. Na objednávku provozovatele těchto internetových stránek využívá Google tyto informace k vyhodnocení vašeho užívání těchto internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na těchto internetových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a využíváním internetu pro provozovatele těchto internetových stránek. IP adresu předanou z vašeho prohlížeče službě Google Analytics, Google nepřipojí k ostatním údajům.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme vás však, že v takovém případě možná nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto internetových stránek. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracovávání údajů, které cookie vytváří v souvislosti s vaším využíváním těchto internetových stránek (včetně vaší IP adresy), a to stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Námitka proti shromažďování údajů

Shromažďování svých údajů prostřednictvím služby Google Analytics můžete kdykoliv zabránit kliknutím na následující odkaz. Na vašem počítači uloží se uloží Opt-Out-Cookie, které v budoucnu při návštěvě těchto internetových stránek zabrání shromažďování vašich osobních údajů: Deaktivovat Google Analytics.

Bližší informace o tom, jak Google Analytics zachází s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografické ukazatele u služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkci „demografické ukazatele” služby Google Analytics. S její pomocí se sestavují zprávy vypovídající o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově zaměřených reklam společnosti Google a z údajů o návštěvnících jiných poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete na svém účtu Google kdykoliv deaktivovat prostřednictvím nastavení zobrazení nebo shromažďování vašich osobních údajů prostřednictvím služby Google Analytics zcela zakázat, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

ZPRAVODAJ

Údaje ze zpravodaje

Pokud chcete odebírat zpravodaj nabízený na našich internetových stránkách, budeme od vás potřebovat vaši e-mailovou adresu společně s informacemi, které nám umožní zkontrolovat, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a že souhlasíte s odebíráním zpravodaje. Další údaje se nezadávají, případně pouze dobrovolně. Tyto údaje využíváme výhradně k zasílání požadovaných informací a nepředáváme je žádným třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných v přihlašovacím formuláři k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas s ukládáním osobních údajů, e-mailové adresy a jejich využití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoliv odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit se“ přímo ve zpravodaji. Oprávněnost již provedeného zpracování údajů zůstává tímto odvoláním nedotčená.

Osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem odběru zpravodaje, budou u nás uloženy až do vašeho odhlášení, a po zrušení odběru budou vymazány. Osobní údaje, které jsou u nás uloženy za jinými účely (např. e-mailová adresa v členské části), zůstávají tímto nedotčeny.

PLUGINY A NÁSTROJE

YouTube

Naše webová stránka využívá pluginy stránky YouTube, kterou provozuje společnost Google. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavenou pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom bude serveru YouTube oznámeno, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni na svém účtu na YouTube, umožníte YouTube, aby vaše činnosti na internetu přiřadilo přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete jednoduše zabránit, když se odhlásíte ze svého účtu na YouTube.

Využívání YouTube slouží našemu zájmu o atraktivní a zajímavé ztvárnění naší online nabídky. Jedná se zde o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR.

Další informace týkající se zacházení s uživatelskými údaji najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na internetové adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Webové fonty společnosti Google

Tato stránka používá pro jednotný vzhled písma takzvané webové fonty (typy písma) poskytované společností Google. Při vyvolání stránky váš prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Za tímto účelem je nezbytné, aby měl prohlížeč, který používáte, spojení se servery společnosti Google. Na základě toho se společnost Google dozví, že naše internetové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Využívání webových fontů společnosti Google slouží našemu zájmu o jednotné a atraktivní ztvárnění naší online nabídky. Jedná se zde o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR.

Pokud váš webový prohlížeč nepodporuje webové fonty společnosti, využije se standardní písmo z vašeho počítače.

Další údaje, týkající se webových fontů společnosti Google naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/