ÚDAJE

Údaje podle § 5 TMG (zákona o telekomunikacích Spolkové republiky Německo)

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen

ADRESA

Otto Christ AG - Wash Systems
Postfach 12 54
D-87682 Memmingen

ZASTOUPENÍ

Společnost Otto Christ AG, zastoupena představenstvem ve složení Otto Christ (předseda), Alexander Christ, Markus Christ, Engelbert Haggenmüller.

DOZORČÍ RADA

Rafael Christ (předseda), Christiane Christ, Dominique Wisdom

KONTAKT

Telefon: +4983318570
Fax: +498331857185
E-mail: info@christ-ag.com

ZÁPIS V REJSTŘÍKU

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud: Amtsgericht Memmingen
Registrační číslo: HRB9100

DAŇ Z OBRATU

Daňové identifikační číslo v souladu s § 27 a zákona o dani z obratu:
DE180012016

OSOBA ODPOVÍDAJÍCÍ ZA OBSAH

Osoba odpovídající za obsah dle § 55 odst. 2 RStV

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen

ŘEŠENÍ SPORŮ

Nejsme připraveni ani povinni účastnit se procesu urovnávání sporu před spotřebitelským rozhodčím soudem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákony podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tímto zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy jsme se o konkrétním protiprávním jednání dozvěděli. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tento cizí obsah proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy nese odpovědnost příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány na možné porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních náznaků porušení zákona únosná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě tyto odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, editace, distribuce a jakýkoli druh využívání mimo hranice autorských práv vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména je obsah třetích stran jako takový označen. Pokud však přesto zaznamenáte porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.