GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

Algemene voorschriften

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze gegevensbeschermingsverklaring, die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevens verzamelen op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

Het verwerken van gegeven op deze website wordt door de websitebeheerder uitgevoerd. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de impressum staat voor verdere vragen over gegevensbescherming. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem. Het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken in deze gegevensbeschermingsverklaring.

ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE INFORMATIE

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan opleveren. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over het verantwoordelijke bedrijf

Het verantwoordelijke bedrijf voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Otto Christ AG
Memminger Str. 51
87734 Benningen, Duitsland

Telefon: +4983318570
E-mail: info@christ-ag.com

Het voor de verwerking verantwoordelijke bedrijf is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Het verwerken van gegeven is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is een informele e-mail naar ons te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of een derde partij in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de website stuurt. U herkent een gecodeerde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserbalk.

Als de SSL of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door derden worden gelezen.

Informeren, blokkeren, verwijderen

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens, op elk moment. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de impressum staat vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht om ongevraagd reclame en informatiemateriaal te versturen. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

PCK IT Solutions
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Johannes Landerer
Edisonstrasse 1
87437 Kempten, Duitsland

Telefon: +49 831 56400 500
E-mail: datenschutz@pck-it.de

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijvoorbeeld winkelmandje-functie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogboekbestanden

De provider van de webpagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogboekbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het betreft o.a. de volgende informatie:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • URL van verwijzende pagina
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 letter b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u hebt verstrekt, bij ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in het geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens wordt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is een informele e-mail naar ons te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult, totdat u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat aan uw verzoek is voldaan). De verplichte wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om te profiteren van extra functies op de website. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van het betreffende aanbod of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren wij de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals met betrekking tot de reikwijdte van het aanbod of de technische wijzigingen, gebruiken wij het e-mailadres dat tijdens de registratie is opgegeven om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is een informele e-mail naar ons te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

ANALYSE VAN HULPMIDDELEN EN RECLAME

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over website-activiteiten en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browserinvoegtoepassing

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende koppeling: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende koppeling te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de weergave-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in het gedeelte "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

NIEUWSBRIEF

Nieuwsbriefgevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die in het registratieformulier voor de nieuwsbrief worden ingevoerd, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de koppeling "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de annulering.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor ongewijzigd.

INVOEGTOEPASSINGEN EN HULPMIDDELEN

YouTube

Onze website maakt gebruik van de invoegtoepassingen van de YouTube-website die door Google wordt beheerd. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een van onze websites bezoekt met een YouTube-invoegtoepassing, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over de omgang met de gebruikersgegevens vindt u de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde Google Web Fonts voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste Google Web Fonts in de cache van uw browser om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Hiermee wordt Google geïnformeerd dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f AVG.

Als uw browser geen Google Web Fonts ondersteunt, wordt er een standaardlettertype op uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeveiligingsverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/