BUDOUCNOST MYCÍCH LINEK

Inovace jsou naše vášeň

Společnost Otto Christ AG je jedním z předních výrobců automobilových mycích linek v Evropě již od roku 1963.

Myčka vozidel Christ nabízí zážitek z mytí vyvinutý lidmi pro lidi. Potřeby našich zákazníků a koncových spotřebitelů jsou naší inspirací. Každý den si klademe otázku, jak můžeme myčky vozidel zdokonalit. Výsledkem je požadavek na maximální kvalitu, individuální technická řešení, uživatelsky přívětivý provoz, udržitelnost a nízkou spotřebu energií.

Díky komplexnímu a modernímu portfoliu mycí techniky mohou zákazníci po celém světě využívat vhodná řešení od jednoho dodavatele. Se špičkovou mycí technikou od firmy Christ bude váš mycí provoz jednoduchý a ziskový a mytí vozidel se stane zážitkem.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Krátký souhrn historie společnosti
 • 1879

  Založení

  V roce 1879 založil Anton Christ v obci Memmingen řemeslnou výrobu. Christ zpočátku vyráběl síta na obilí, drátěná pletiva a kostelní mříže.

 • 1963

  První mycí linka

  Franz Christ staví první automobilovou myčku vedle rodinného podniku v Dickenreiserweg. Následuje zhotovování jednotlivých kusů, které tvoří základní kámen dnešní výroby. V roce 1968 byla vyrobena první mycí linka. Nárůst motorizace způsobuje neustálé zvyšování poptávky.

 • 1996

  Přejmenování na Otto Christ AG a založení společnosti Christ Electronic Systems

  Přejmenování na Otto Christ AG a založení dceřiné společnosti Christ Electronic Systems GmbH. Společně spojují 125 let tradice v oblasti strojírenství a elektroniky s dynamikou inovativní firmy.

 • 1997

  Založení společnosti Christ Packing Systems

  Založení dceřiné společnosti Christ Packing Systems GmbH & Co. KG převzetím firmy Pietruska (výrobce primárních, sekundárních a speciálních balicích linek), která byla v Memmingenu založena již v roce 1950.

 • 2000

  Získání společnosti SVG Superwash

  Získání podílů ve společnosti SVG Superwash Waschanlagen GmbH. Tato společnost se v Německu specializuje na realizaci mycích linek pro užitná vozidla a vlaky a speciálních mycích linek.

 • 2001

  Stěhování společnosti Christ Electronic Systems

  Dceřiná společnost Christ Electronic Systems se přesunuje do nové firemní budovy na adrese Alpenstraße 34, Memmingen.

 • 2007

  Zvětšování společnosti Christ Packing Systems

  Převzetí společnosti Skinetta Pac-Systeme specializující se na koncové obaly a přesun sídla společnosti Christ Packing Systems do obce Ottobeuren.

 • 2013

  Rozšíření administrativních prostor společnosti Otto Christ AG

  Po téměř jednoleté výstavbě se stávající administrativní budova rozšířila o plochu 1 850 m². Kromě toho se v podzemní garáži nachází 25 parkovacích míst. 

 • 2015

  Založení Christ Akademie a budování Christ Chemie

  Založení dceřiné společnosti Christ Akademie Aus- und Weiterbildungs-GmbH a budování společnosti Christ Chemie. Skladová plocha v závodě Christ Chemie je nyní více než dvojnásobná a měla by v budoucnosti zvládnout narůstající požadavky.

 • 2017

  Rozšíření výrobních ploch

  Bylo nutné rozšířit výrobní plochy ve společnosti Christ Packing Systems. Původní výrobní a montážní plocha již byla pro stávající a nadcházející projekty nedostatečná. Na základě toho se rozhodlo o přesunutí výroby do nové haly a rozšíření montáže o původní výrobní plochu.

 • 2023

  Logistické centrum

  Plánované stěhování hlavního skladu společnosti Otto Christ AG a zprovoznění nového logistického centra se zastřešenou nakládací zónou. 

ČÍSLA. DATA. FAKTA

...o společnosti Christ Wash Systems

140 let

rodinné tradice

116 633 m2

výrobní plochy

20 000

aktivních zařízení

65%

exportní podíl

69

obchodních partnerů

97 %

spokojených zákazníků

1 600

zaměstnanců

VEDENÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Představenstvo společnosti Otto Christ AG

Otto Christ

Předseda správní rady

Příslušná oblast:

 • WPS vedení
 • Finanční účetnictví
 • PWA vedení
 • Prodej zahraničí
 • Controlling
 • Marketing

Alexander Christ

Vedení společnosti

Příslušná oblast:

 • Servis interní služba
 • Personální oddělení
 • Stavební oddělení
 • IT správa systémů
 • NUFA vedení

Markus Christ

Vedení společnosti

Příslušná oblast:

 • Vývoj elektronika
 • Výzkum
 • Validace/tech. dokumentace
 • Vývoj mechanika
 • WS vedení

Engelbert Haggenmüller

Vedení společnosti

Příslušná oblast:

 • Příprava k práci
 • Průmyslové inženýrství
 • Nákup
 • Řízení kvality
 • Bezpečnost práce

KOMUNIKACE NA STEJNÝCH VLNOVÝCH DÉLKÁCH

Mediální, verbální i neverbální

Rodina | Inovace | Vášeň

Tyto hodnoty: „rodina, vášeň a inovace“ jsou motorem našeho úspěchu, a naši zákazníci i obchodní partneři by je měli cítit. Tyto hodnoty zakotvili již samotní zakladatelé a všechny bezprostředně souvisí.

V dobré rodině a společenství se všichni vzájemně podporují a s ostatními zacházejí s respektem a pochopením. Vyžaduje to určitou změnu perspektivy.

Inovace jsou naše vášeň. Potřeby našich zákazníků jsou inspirací pro další inovace.

Rodina

Již zakladatelé samotní zjišťovali stále nové a nové skutečnosti. V rodinné firmě je pak realizace díky krátkým rozhodovacím postupům jednoduchá.

Inovace

Myčka vozidel Christ nabízí zážitek z mytí vyvinutý lidmi pro lidi. Se špičkovou mycí technikou chce společnost Christ zajistit svým zákazníkům jednoduchý a ziskový mycí provoz a učinit z mytí vozidel skutečný zážitek.

Vášeň

Vyplývá z toho požadavek na maximální kvalitu, individuální technická řešení, uživatelsky přívětivý provoz, udržitelnost a nízkou spotřebu energií.

COMPLIANCE

Příručka společnosti Christ Group

Společnost Otto Christ AG se od roku 1963 proměnila v jednoho z předních výrobců automobilových mycích linek v Evropě. Na podporu neustálého růstu se musí zakotvit jasné směrnice zaměřené na naše obchodní praktiky a etické jednání.

Společně jedním směrem

Touto příručkou zaměřenou na téma Compliance se společnost Otto Christ AG hlásí k dodržování pravidel, která by nám měla pomoci chovat se v souladu s platnými zákony a všeobecně uznávanými etickými standardy. Cílem je vyhnout se situacím, které by zpochybnily integritu jednání našich zaměstnanců.

Pravidla zaměřená na téma Compliance k tomu nabízí orientační pomůcku a motivují jednotlivé zaměstnance k jednání na vlastní odpovědnost.

Tento kodex chování doplněný o specifické zákonné úpravy, předpisy a interní pokyny platí jednotně pro všechny obchodní jednotky a všechny zaměstnance skupiny Christ Group.

PODNIKOVÁ POLITIKA

Naše podniková politika zaměřená na zdraví, bezpečnost, kvalitu, ochranu životního prostředí a energetický management. Každý, kdo pro nás pracuje, je odpovědný za úspěšné aplikování firemní politiky. Dobrý výkon v těchto oblastech je rozhodujícím předpokladem pro úspěch našeho podniku. 

NAŠE CÍLE

Naše cíle se dají formulovat jasně a jednoduše. Žádné nehody, žádné újmy na zdraví osob ani majetkové škody, maximální orientace na kvalitu, žádné ohrožení životního prostředí a neustálé snižování spotřeby energií a s tím spojených emisí CO2.

ZAVAZUJEME SE

S tímto osobním závazkem se hlásíme k dodržování zákonů a předpisů v zemích, ve kterých působíme.

 • Vytvářet bezpečné a zdravé pracovní podmínky.
 • Eliminovat nehody a poškození životního prostředí.
 • Redukovat odpad, odpadní vody a emise našich zařízení.
 • Neustále měřit a kontrolovat spotřebu, využití a efektivitu energie našich procesů a činností, abychom mohli plánovat a realizovat řešení na úsporu energií.
 • Vyrábět kvalitní produkty, které naši zákazníci mohou bezpečně používat.
 • Pravidelně posuzovat bezpečnostní rizika, s nimiž jsme konfrontováni, a zajistit, aby byla odborně eliminována.
 • Radit se s našimi zákazníky, sousedy a veřejnými zájmovými skupinami, naslouchat jim a otevřeně reagovat na jejich potřeby.
 • Stanovit cíle a otevřeně představovat naše výkony.
 • Poskytovat potřebné zdroje a informace k dosažení našich operativních a strategických cílů.
 • Spolupracovat s našimi pracovníky, partnery, dodavateli, konkurenty a zákonodárnými orgány na zlepšování našich cílů.
 • Projevovat uznání těm, kteří nám pomáhají zlepšit cíle našeho podnikání.

LOKALITY A SMLUVNÍ PRODEJCI

Smluvní prodejci

 • Alžírsko
 • Austrálie
 • Ázerbájdžán
 • Bělorusko
 • Belgie
 • Bosna
 • Bulharsko
 • Čína
 • Dánsko
 • Anglie
 • Estonsko
 • Finsko
 • Řecko
 • Indie
 • Irák
 • Írán
 • Irsko
 • Izrael
 • Itálie
 • Kanárské ostrovy
 • Kazachstán
 • Kolumbie
 • Korea
 • Chorvatsko
 • Kuvajt
 • Lotyšsko
 • Libye
 • Litva
 • Lucembursko
 • Makedonie
 • Černá Hora
 • Nová Kaledonie
 • Nový Zéland
 • Nigérie
 • Severní Afrika
 • Norsko
 • Rakousko
 • Peru
 • Portugalsko
 • Polsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Saudská Arábie
 • Srbsko
 • Singapur
 • Slovinsko
 • Švédsko
 • Thajsko
 • Turecko
 • Ukrajina
 • Spojené arabské emiráty

Dceřiné společnosti

 • Švýcarsko
 • Rakousko
 • Nizozemsko
 • Španělsko
 • Maďarsko
 • Česká republika
 • Slovensko
 • Francie

UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI CHRIST

3 sloupy udržitelnosti

Ekologická udržitelnost

Nové generace strojních zařízení

Optimalizovaná strojní technika se zvýšenou efektivitou, pokud jde o spotřebu vody a energie, optimalizované mycí programy.

Chemie ECO Linie

Poptávka pro biologických/odbouratelných chemikáliích celosvětově stoupá.

Zařízení na recyklaci vody

Klimatická změna a nedostatek zdrojů, zejména nedostatek vody se v nejbližších letech promění ve stále naléhavější téma. Krize vodních zdrojů jako globálně největší hrozba.

Efektivita služeb

Systém řízení jízd – ekologické řízení vozových parků a jízd.

Repasované mycí linky

Globální podpora aktivního oběhového hospodářství

Ekonomická udržitelnost

Růst

Část firemní filozofie se vztahuje na zdravý a udržitelný růst s inovacemi ve všech oblastech společnosti.

Výrobní hloubka

Přímé dceřiné společnosti a sesterské společnosti v Německu a Česku.

Evropští dodavatelé

Dodavatelé převážně z Německa, důraz kladen na udržitelný dodavatelský řetězec.

Globální expanze

Expanze do všech částí světa pomocí nových obchodních partnerů.

Sociální udržitelnost

Green Office

 • Fotovoltaická zařízení
 • Termostaty k regulaci teploty
 • Ergonomické vybavení kanceláří

Kultura zpětné vazby

 • Proces neustálého zlepšování
 • Strukturovaný systém zpětné vazby a pohovorů
 • Zprávy o zdraví a průzkumy

Sociální aktivity

 • Nabídka volného času
 • Společné akce
 • Vánoční oslavy, letní slavnosti, Oktoberfest

Inkluze a partnerství

 • Standardy rovnoprávnosti a inkluze
 • Možnosti dalšího vzdělávání
 • Spolupráce s organizacemi

Filantropie

 • Dary pro místní instituce a svazy

DER GRÜNE PUNKT

Certifikát pro životní prostředí 2022

Duales System Deutschland GmbH

Svou účastí na duálním systému pro zhodnocení prodejních obalů jsme v roce 2022 přispěli k následujícím úsporám:

Ekvivalent CO2: 2,250 kg

Ekvivalent fosfátu: 5 kg

Primární energie: 80 GJ

Ekvivalent oxidu siřičitého: 6 kg

Množství CO2 nevyprodukovaného díky tomuto příspěvku odpovídá množství, jaké za rok vyfiltruje ze vzduchu les o rozloze 2 250 m2.


Základ výpočtu: Ekologická bilance Der Grüne Punkt, vědecky ověřená institutem IFEU Heidelberg

PROVOZNÍ ÚDAJE

Roční obraty
Rok obrat
2010 115 milionů €
2011 119 milionů €
2012 124 milionů €
2013 126 milionů €
2014 145 milionů €
2015 153 milionů €
2016 155 milionů €
2017 160 milionů €
2018 174 milionů €
2019 169 milionů €
2020 170 milionů €
2021 183 milionů €
2022 210 milionů €

KONTAKT

Odbyt a prodej
Vaše kontaktní osoby pro národní a mezinárodní prodej mycích linek.

+49 8331 / 857 200

sales@~@christ-ag.com

Zákaznický servis
Potřebujete náhradní díly pro mycí linku nebo naléhavou pomoc s produktem? Zavolejte přímo na naši technickou podporu.

08331 / 857 111

kundencenter@~@christ-ag.com

Kontaktní formulář
Využijte náš kontaktní formulář a sdělte nám svůj požadavek písemně. Určitě se vám rychle ozveme nazpět!

*Povinné pole musí být vyplněno
*Povinné pole musí být vyplněno
Vyberte prosím svou zemi
*Povinné pole musí být vyplněno
Je vyžadována platná emailová adresa
*Povinné pole musí být vyplněno

DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI

z dalších odbytových oblastí

Christ Electronic Systems

Společnost Christ Electronic Systems GmbH je přední výrobce průmyslových počítačů, dotykových panelů a měřicích přístrojů.

Jako dceřiná firma společnosti Otto Christ AG jsme původně vyráběli speciální elektroniku pro automobilové mycí linky. Dnes vyrábíme produkty pro nejrůznější odvětví. Patří sem například výroba strojů a zařízení, medicínská technika, farmaceutický a potravinářský průmysl, výroba vozidel a používání panelů v zemědělských strojích.

Naším cílem je vyrábět spolehlivá a robustní zařízení s dlouhou životností, která budou bezchybně sloužit i v náročném prostředí s vysokými teplotními rozdíly nebo otřesy.

Velký význam má v naší společnosti oddělení vývoje. Společně s výrobou je srdcem celé firmy. Zde vyvíjíme inovativní produkty nebo společně s našimi zákazníky vytváříme individuální zařízení přímo podle jejich potřeb. Zaměstnáváme vývojové inženýry pro oblast hardwaru a softwaru, i pro vývoj v oblasti mechaniky. Tak je zajištěna komplexní péče o naše zákazníky.

 

Christ Packing Systems

Společnost Christ Packing Systems je váš specialista na inteligentní řešení koncových obalů pro farmaceutické a medicínské výrobky. Nabízíme vám individuální a inovativní balicí stroje dokonale přizpůsobené vašim potřebám.

Je za námi více než 72 let zkušeností ve výrobě balicí techniky a kompletních balicích linek. Na ploše 12 500 m² (což odpovídá velikosti více než 47 tenisovým kurtům) zajišťuje náš kvalifikovaný a zkušený tým spolehlivé a přesné splnění vašich individuálních požadavků na obaly pro farmaceutické a medicínské výrobky.

Maximální flexibilita, vynikající kvalita, výborný servis a osobní péče – tak lze charakterizovat služby společnosti Christ Packing Systems.

Váš úspěch je to, na co myslíme a co nás motivuje hledat řešení, která nejsou vždy zcela standardní.

Naše portfolio zahrnuje kartonovací stroje, foliovací stroje, stroje na skládání krabic i paletovací systémy.

 

Christ Servis

Společnost Christ Service GmbH instaluje na zakázku společnosti Otto Christ AG systémy mytí vozidel nejrůznějších druhů.

Instalace provádí po celém Německu a Rakousku asi 42 vlastních instalačních techniků. Kromě těchto úkolů v tuzemsku provádí společnost rovněž práce v zahraničí. K úkolům společnosti Christ Service GmbH patří rovněž školení a informování zákazníků ohledně mycí techniky dodávané společností Otto Christ AG.

O optimální spokojenost zákazníků se stará pět vlastních vedoucích projektů.

 

Christ Akademie

Najděte dobré profesní uplatnění s vidinou perspektivního vývoje a připravte si s námi svou skvělou budoucnost.

Vzdělávání v rámci celé skupiny Christ Group zajišťuje akademie Christ Akademie Aus- und Weiterbildungs-GmbH. Učňům umožňuje poznat velký počet různých oddělení a oblastí této skupiny firem, a po dokončení výuky jsou pak velice všestranní.

Vzdělávání ve společnosti Christ představuje všestranný a rozmanitý učňovský výcvik.

Společnost Christ nabízí kromě náročného a všestranného vzdělávání v mimořádně inovativním oboru také výborné možnosti dalšího rozvoje a zaměstnání v progresivní a dynamické skupině firem. Informujte se již nyní na možnosti vzdělávání.

Těšíme se na vás!

 

SVG Superwash

Společnost SVG Superwash se specializuje na mycí zařízení užitkových vozidel, tramvají a vlaků a s více než 1 200 realizovaných projektů patří v tomto odvětví ke špičce na trhu. Rovněž realizace speciálních mycích linek nepředstavuje pro SVG Superwash žádný problém. Využijte dlouholeté zkušenosti s mycími linkami pro užitková vozidla společnosti SVG Superwash ve spojení se zázemím, které jí poskytuje společnost Otto Christ AG.

Auto-Jet

Společnost Auto-Jet provozuje na celém území Německa mycí zařízení, portálové mycí linky a samoobslužné mycí boxy a využívá k tomu známé mycí linky Christ. Dceřiné společnosti Auto-Jet jsou umístěny v Belgii se společností Tornado S.A. (sídlo v Bruselu). Sesterské společnosti existují v Rakousku (Salzburg) a Nizozemsku (Tilburg).

Velký důraz klademe na perfektní výsledek mytí. Ne nadarmo se náš špičkový program nazývá také mytí Premium. Pravidelně investujeme do nejnovější mycí techniky značky Christ Waschtechnik, do ekologických mycích prostředků a jemných mycích materiálů, které jsou šetrné k laku. I v oblasti recyklace vody patříme mezi přední provozovatele mycích linek.

Kromě celé řady soukromých zákazníků je o naší kvalitě přesvědčeno i velké množství komerčních zákazníků. Myjeme vozidla pro autosalony, vozové parky různých společností i pro půjčovny automobilů. Naše záruka čistoty podtrhuje naše vysoké nároky na ty nejlepší výsledky.

Krátká čekací doba, přátelské a vysoce motivované servisní týmy a myčky rohožek jsou u mycích linek standardem.

 

CAR CARE

Naše mycí chemie se vyvíjí a vyrábí v našem vlastním závodě na výrobu mycí chemie v Memmingenu v překrásné oblasti Allgäu. Naše chemie je dokonale připravena k použití do všech mycích linek, jedno od jakého výrobce. Společnost Christ Wash Systems sází u chemie na kvalitní suroviny, které jsou biologicky snadno odbouratelné. Zářivý výsledek mytí a dobré vysušení zásadně ovlivňuje právě používaná mycí chemie.

Všechny produkty Christ Chemie se průběžně aktualizují a dále vylepšují. Pokroky při vývoji mají kladný dopad na provozovatele zařízení, vlastníky autosalonů a zákazníky myček, protože dokáží zrychlovat procesy mytí a snižovat spotřebu.

Krátká čekací doba, přátelské a vysoce motivované servisní týmy a myčky rohožek jsou u mycích linek standardem.