Speciální vysoký tlak


Dokonalý doplněk mycí linky, když je třeba umýt vozidla se speciální geometrií, jako jsou silážní vozy a podobná zvláštní vozidla. Vysokotlaký oblouk JETSTREAM je kromě toho dimenzovaný na předčištění silně znečištěných vozidel, např. korbových sklápěčů a vozidel pro svoz odpadu. Během procesu v mycí lince vozidlo mocně ostřikují elektromotoricky kmitající vysokotlaké tryskové jednotky, osazené protiběžnými vysokotlakými bodovými tryskami, na každé straně jsou umístěny čtyři. Pomocí integrovaného výkyvného zařízení pro vysokotlaké tryskové jednotky se provádí čelní mytí a mytí zádi. Náročnost ručního předčištění předmývacího personálu je s JETSTREAM zřetelně zredukována.

Funkce předčištění

Samozřejmě může být JETSTREAM použit i k předčištění všech ostatních užitkových vozidel. Efekt umytí a mimořádný optický vjem při průběhu mytí zvyšuje atraktivitu ručního mycího provozu oproti konkurenci.
Vysokotlaké předmytí pomocí JETSTREAM může být cíleně získáno a prodáno jako doplňkový mycí program, pro zvyšování počtů a průměrných cen mytí.

Dostupné do pracovního tlaku 80 bar

JETSTREAM může být volitelně provozován i s odstředivým čerpadlem (pracovní tlak cca 20 bar) nebo jako vysoce výkonná varianta s dvěma pístovými membránovými čerpadly (pracovní tlak cca 80 bar) (viz obrázek vpravo).

JETSTREAM k volně stojící instalaci

 

 • VT zařízení stacionární

• JETSTREAM až 80 bar

• Pozinkovaný ocelový portálový rám

• 5 modulů na každé straně

• 3 moduly samostatně řízené pro VT mytí šasiObrazová galerie

Multimédia