Please select a page template in page properties.

Bedrijfspolitiek en visie

Christ Bedrijfspolitiek en visie

 

Visie
De visie van CHRISTUS is ons doel: "De toekomst samen met vreugde leven". Ervaren door mensen voor mensen. De visie van de CHRIST Group steunt op deze waarden! Dit drijft ons allemaal om beter te worden. De visie drukt uit waar wij en onze medewerkers in de toekomst voor staan.

 

Onze bedrijfspolitiek betreffende gezondheid, veiligheid, kwaliteit, milieubescherming en energiemanagement
Iedereen die voor ons werkt, is verantwoordelijk voor een geslaagde omzet van de bedrijfspolitiek. Een goede prestatie op deze gebieden is een beslissende voorwaarde voor het succes van ons bedrijf. 

Onze doelen laten zich duidelijk en eenvoudig formuleren: Geen ongevallen, geen letsel van personen en schade aan eigendommen, het hoogste bewustzijn betreffende kwaliteit, geen aantasting van het milieu en de continue reductie van het energieverbruik en de daarmee gepaarde CO2-emissies.

 

Voor dit doel hebben wij ons het volgende verplicht gesteld:

 • Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden.
 • Ongevallen en milieu-ongelukken te elimineren.
 • Afval, afvalwater en emissies van onze installaties te reduceren.
 • Het energieverbruik, het energiegebruik evenals de energie-efficiëntie van onze processen en werkzaamheden te meten en te bewaken om maatregelen betreffende energiebesparing te kunnen plannen en om te kunnen zetten.
 • Kwaliteitsproducten fabriceren, die door onze klanten gevaarloos gebruikt kunnen worden.
 • De veiligheidsrisico's, waarmee wij geconfronteerd worden, regelmatig te beoordelen en te garanderen, dat deze vakkundig worden gehandhaafd.
 • Onze kanten, buren en publieke interessegroepen van advies voorzien, te overleggen en open op hun vragen te reageren.
 • Doelen te stellen en transparant zijn over onze prestaties.
 • De noodzakelijke bronnen en informatie over het bereik van onze operatieve en strategische doelen ter beschikking te stellen.
 • Met onze medewerkers, partners, leveranciers, concurrenten en wettelijke autoriteiten samen te werken om onze doelen te verbeteren.
 • Elke erkenning te eren, omdat dit ons helpt om onze bedrijfsdoelen te verbeteren.
 • om onze managementprocessen en producten continu te verbeteren.

 

 

 

Met deze verplichting maken wij duidelijk dat wij de wetten en voorschriften in elk land, waarin wij actief zijn, zullen naleven.

 

Christ Compliance - Leitfaden

Die Otto Christ AG hat sich seit 1963 zu einem der führenden Hersteller von Autowaschanlagen in Europa entwickelt. Zur Unterstützung eines kontinuierlichen Wachstums müssen klare Richtlinien in Bezug auf unsere Geschäftspraktiken und unser ethisches Handeln etabliert werden. Mit diesem Compliance Leitfaden bekennt sich die Otto Christ AG zu einem verbindlichen Regelwerk, das uns helfen soll, sich entsprechend gültigen Gesetzen und nach allgemein anerkannten ethischen Standards zu verhalten. Ziel ist es, Situationen vorzubeugen, welche die Integrität des Verhaltens unserer Mitarbeiter in Frage stellen. Hierfür bietet der Compliance Leitfaden eine Orientierungshilfe und ermutigt jeden einzelnen Mitarbeiter zu eigenverantwortlichem Handeln. Dieser Verhaltenskodex, ergänzt um spezifische gesetzliche Regelungen, Vorschriften und interne Anweisungen, gilt einheitlich für alle Geschäftseinheiten und Mitarbeiter der Christ Group.