Centrální vysávací zařízení

Centrální vysávací zařízení


je dokonalý doplněk pro mycí centra se zvýšeným objemem mytí a tím i větší potřebou míst pro vysavače. Zařízení může být koncipováno podle filozofie provozovatele buď jako sací zařízení za poplatek nebo jako sací zařízení zdarma (zákazník zaplatí vysávání prostřednictvím předtím koupeného mytí vozidla). Odsávací místa mohou být na pozemku umístěna flexibilně a v odpovídajícím počtu. Přitom je vzdálenost mezi odsávacími místy a centrálním vysávacím zařízením udržována pokud možno krátká, aby byl zajištěn optimální výsledek vysávání. Odsávací potrubí obsažené v soupravě vysávacího místa může být upevněno buď na místních střešních závěsech resp. nosnících přístřešku budovy, nebo alternativně na volně stojícím podpůrném systému Christ. Díky vedení hadic shora je umožněn neomezený přístup pro vysávání v autě. Vysávací místa pro osobní vozy mohou být naplánována jako průběžná, bez zdvižených hran mezi sebou. Na přání lze pro každou stranu vozidla nainstalovat vlastní odsávací místo.
 

Základní model centrálního vysávacího zařízení

HURRICANE, SOLO verze

HURRICANE

 

Centrální vysávací zařízení HURRICANE firmy Otto Christ AG je dokonalý doplněk pro mycí centra se zvýšeným objemem mytí a tím i větší potřebou míst pro vysavače.

 

HURRICANE, SOLO verze


SOLO verze je vybavena frekvenčně regulovaným a bezúdržbovým kompresorem s bočním kanálem o výkonu 12,5 kW a je dimenzovaná na provoz až 10 vysávacích míst. K odlučování prachu jsou nasazeny 4 vzduchové filtry s celkovou filtrační plochou 8 m². Vzduchové filtry je možné snadno a bez nástroje namontovat a demontovat.

 

Základní model centrálního vysávacího zařízení

HURRICANE, DUO verze

HURRICANE jako DUO verze


Pro velké vysávací bloky s více jak 10 vysávacími místy nabízí Otto Christ AG zařízení HURRICANE jako DUO verzi se 2 kompresory s bočním kanálem. Druhý kompresor je přitom připojován podle potřeby. Dostupné jsou modelové varianty na 12 až 20 vysávacích míst. DUO verze se vyznačuje velkou filtrační komorou se 7 vzduchovými filtry a celkem 14 m² celkové filtrační plochy.

Uživatelsky přívětivé odsávání nečistot probíhá centrálně pomocí schránky Easy Waste, která pojme 100 litrů a dá se s ní díky pojezdovým kolečkům snadno pohybovat. Na podporu čištění filtru je k dispozici sériově zařízení na stlačený vzduch s namontovanou nádrží na stlačený vzduch. Nádrž na stlačený vzduch je zásobována z místní přípojky stlačeného vzduchu. Blok vysavačů může být podle filozofie provozovatele koncipován jako "gratis vysávací místo" nebo jako "placené vysávací místo". Produktovou paletu doplňují různé možnosti aktivace a placení. Pro volné umístění zařízení HURRICANE jsou k dispozici různé varianty kontejnerů a podpěr výložníku pro upevnění odsávacího potrubí a sacích hadic.

Aktivace vysávacího místa

Bezplatné sání


Princip "gratis vysávání" se těší u zákazníků rostoucí oblibě, protože mohou vysávat jak dlouho potřebují, aniž by museli vhazovat peníze. "Gratis vysávání" je magnet na zákazníky. Aby se pokryly provozní náklady, započítá provozovatel mycího zařízení sání do ceny mytí vozidla. Příjezd k vysávacím místům by však měl být naplánován tak, aby "gratis vysávání" nebylo možné bez předchozího mytí vozidla.
 

Vysávání za poplatek


U volně přístupných vysávacích míst může být centrální vysávací zařízení koncipováno i tak, že je možné vysávat pouze za poplatek.

Mincovník


Pouze v kombinaci se stlačovacím ventilem. Po vhození mincí se stlačovací ventil otevře a zákazník může vysávat (nastavitelná doba). Jako volně stojící verze kombinovatelná i s odsáváním mincí.

Centrální ovládací panel*

Osobní vůz se zaveze do volného vysávacího místa. Platba probíhá na centrálně umístěném panelu. Zvolí se požadované vysávací místo, jehož stlačovací ventil se otevře a zákazník může vysávat (nastavitelná doba). Kombinovatelné s odsáváním mincí a čtecí jednotkou pro transpondérové karty.