Strojní předmývací zóna

Strojní předmývací zóna - předstřikovací systémy

Pěnové předstřikovací zařízení, oblouk Alu-Premium, osvětlení LED, včetně ukazatele programu


Atraktivní vjezdový portál z práškově povrstveného hliníku se systémem zaznamenání vozidla a rozpoznání výšky. Čelně obložený translucentními popsanými plastovými deskami. Podsvícení oblouku je kompletně řešeno technikou LED. Ukazatel programu sestává ze 6 světelných indikací LED v levém nosníku. Ukazatel s běžícím písmem je volitelně dostupný. Alternativní provedení oblouku:

a) bez ukazatele programu (levý nosník pak i s pokyny ke vjezdu)

b) bez vějířových pěnových trysek a pěnového reaktoru (jako předstřikovací oblouk s tryskami s plochým paprskem)

Pěnové vějířové trysky od Christ


Pro mimořádný vzhled na pěnovém oblouku. Pěnový koberec je nanášen rovnoměrně a cíleně. Hospodárnost: Nízká spotřeba chemikálií a vody.

Ukazatel s běžícím písmem


K zobrazení reklamních nebo nabídkových textů. S PC software k volnému programování textu.

Zvláštní pěnové zařízení FOAM WALL pro oblouk Alu Premius (nástavbové komponenty)


Vozidlo je pěnovým kobercem intenzívně napěněno a integrovanými barevnými světly LED efektně ozářeno (barva nastavitelná). Atraktivní FOAM WALL je dokonalou nabídkou ke zvýšení průměrné ceny za mytí. Může být prodána jako doplňkový program nebo začleněna do prémiových programů. Vyměnitelná čelní deska může být oboustranně popsána (např. jako sezónní nabídka) a při aktivaci programu je ozářena bílými bodovými LED.

Zvláštní pěnové zařízení FOAM WALL, oblouk DURAPROTECT


Volně stojící FOAM WALL má stejné funkce jako nástavbové komponenty na straně 14, ale je dodávána s vlastním rámem DURAPROTECT. Díky tomu může být nainstalována i u mycích portálů a aplikovaný chemický produkt (např. BLASTER) může být prodán jako doplňkový program. To zvýší průměrnou cenu za mytí. Přední kryty oblouku DURAPROTEXT mohou být za příplatek popsány (např. v designu BLASTER).

Předstřikovací zařízení, oblouk alu-Premium, neosvětlený


Čelně obložený popsanými plastovými deskami. Bez osvětlovacího systému. Alternativní provedení oblouku: S vějířovými pěnovými tryskami a pěnovým reaktorem (namísto trysek s plochým paprskem).

Stříkací zařízení na ráfky, volně stojící.


Čistič ráfků je pomocí řízení světelnou závorou nastříkán na ráfky a nečistoty se z nich uvolní.

Chemické stříkací zařízení


Čelo / záď. Tento speciální agregát je nezbytný u konceptů express mycích linek. Stříkací zařízení sestává ze 2 stříkacích řad a je dodáváno s 2 dávkovacími čerpadly (pro různé chemikálie předčištění). 1. stříkací řada stříká na spodek přední oblasti (oblast zanesení hmyzem) a 2. stříkací řada na spodek zadní oblasti (oblast sazí od výfuku).

Vysokotlaké předmývací systémy

JETSTREAM-EXPRESS


U express mycího konceptu je obzvlášť nutné efektivní a silné strojní vysokotlaké předmytí, aby se vozidlo připravilo na hlavní mycí oblast. JETSTREAM-EXPRESS vozidlo svými 5 kmitajícími vysokotlakými tryskovými jednotkami (bodové stříkací trysky) důkladně ostříká. V kombinaci s dvěma pístovými membránovými čerpadly na užitkovou vodu (do 250 μm velikosti částic) lze dosáhnout pracovního tlaku až 50 bar při cca 140 l/min. Tryskové jednotky za začátku stříkají proti vozidlu a na jeho konci se vykloní do zadní oblasti pro důkladné omytí zádi. Boční jednotky pracují ve střídavém provozu podle oblasti vozidla. Základní rám: Sériově DURAPROTECT.

JETSTREAM SEMI-EXPRESS


Ideální pro mycí linky s mycím konceptem SEMI-EXPRES. Oblouk ulehčuje práci personálu při ručním předmytí a snižuje tak nasazení pracovních sil. Vozidlo je ostříkáno 4 kmitajícími vysokotlakými tryskovými jednotkami (pracovní tlak cca 50 bar při cca 70 l/min). Ty stříkají paralelně k vozidlu a na jeho konci se vykloní k zádi. Základní rám: DURAPROTECT.

JETSTREAM-MATRIX


Kombinace JETSTREAM-EXPRESS nebo JETSTREAMSEMI- EXPRESS může být namontována i přímo na vysokotlakou myčku kol / prahů MATRIX. Tím vznikne kompaktní vysokotlaká předmývací kombinace. Jsme flexibilní: Na přání zkombinujeme i pístová membránová čerpadla s 80 bar a přizpůsobíme počet vysokotlakých tryskových jednotek podle projektu.

Předmývací systémy

Středotlaké stříkací zařízení, namontované na mycí portál EVOLUTION


K plnoplošnému opláchnutí uvolněných nečistot středotlakými stříkacími tryskami. Stříkací řada může být namontována na různé mycí portály EVOLUTION (na obrázku na rámu kinematického střešního válce). Dimenzována pro zásobování odstředivým čerpadlem až 16 bar při 100 l/min.

Středotlaké stříkací zařízení, oblouk DURAPROTECT.


Vysoce kvalitní středotlaký oblouk v provedení DURAPROTECT. Potrubí se stříkacími tryskami je namontované ze zadní strany oblouku. Oblouk je dimenzovaný na zásobování odstředivým čerpadlem až 16 bar při 100 l/min (na přání možné kombinovat i s pístovými membránovými čerpadly).

Středotlaké stříkací zařízení, oblouk Alu-Profil


Cenově výhodný středotlaký oblouk z práškovaného hliníkového rámového profilu. Potrubí se stříkacími tryskami je namontované ze zadní strany oblouku na upevňovacích konzolách. Oblouk je dimenzovaný na zásobování odstředivým čerpadlem až 16 bar při 100 l/min.

Vysokotlaké systémy mytí kol

Zařízení na mytí kol / prahu dveří TIREJET


TIREJET čistí pomocí elektricky poháněné vysokotlaké tryskové jednotky, rotující o 360°, která čistí obě strany vozidla v oblasti prahů a ráfků. Ideálně je umístěno za kartáčovým zařízením na mytí kol, aby opláchlo uvolněnou nečistotu z ráfků. Pracovní tlak: až 50 bar při cca 70 l/min (zásobování přes pístové membránové čerpadlo na užitkovou vodu).

Zařízení na mytí kol / mytí prahu dveří VT ROTATION, souběžně pojíždějící


Účinné vysokotlaké čištění prahů dveří a ráfků. ROTATION se hodí speciálně k instalaci za kartáčovým zařízením na mytí kol. Na každou stranu vozidla stříká paralelně k vozidlu elektricky poháněný vysokotlaký kruh trysek, rotující o 360°, který pojíždí spolu s vozidlem (cca 1000 mm) a čistí uvolněné nečistoty. V kombinaci s jedním pístovým membránovým čerpadlem na užitkovou vodu (do 250 μm velikosti částic) lze dosáhnout pracovního tlaku až 80 bar při cca 70 l/min.

Volitelné: Výkyvné zařízení výkyvné zařízení pro 3 úhly nastavení: Šikmo proti rohům na přední části vozidla, pak paralelně k vozidlu a pak šikmo proti rohům na zádi vozidla.

Zařízení na mytí kol / prahu dveří MATRIX, souběžně pojíždějící


K vysokotlakému čištění oblasti prahů a ráfků a také speciálně nábojů kol. Tento agregát je ideálním doplněním mycích linek s mycím konceptem Express, protože hrubé nečistoty jsou důkladně odstraněny. Vozidlo je ideálně připraveno na následné mycí stanice. Každou stranu vozidla čistí dvě kmitající vysokotlaké jednotky (bodové stříkací trysky) při pohybu spolu s vozidlem (cca 1000 mm) a odstraňují uvolněné nečistoty. Díky integrovanému výkyvnému mechanismu jsou očištěny i přední část a záď vozidla. V kombinaci s dvěma pístovými membránovými čerpadly na užitkovou vodu (do 250 μm velikosti částic) lze dosáhnout pracovního tlaku až 50 bar při cca 140 l/min.

Mechanické systémy na mytí kol

Zařízení na mytí kol / prahu, podélně ležící


K intenzivnímu čištění kol a spodních bočních partií vozu s jedním horizontálním mycím válcem nalevo a napravo. Oba horizontálně umístěné mycí válce jsou výkyvné ve směru jízdy, namontované do stojanové konstrukce, a přizpůsobí se přesně příslušné šířce vozidla. Oblast pneumatik je čištěna kolem otáčejícím se vedle mycího válce (levá kola se u dvojitého unášecího řetězu otáčejí podél válce).

Volitelně dostupné: Mycí materiál KARTÁČE PREMIUM - speciální polyetylenové kartáče (černé/šedé) s profilovaným osazením a smíšeným provedením štětin (geometrie kartáčových štětin, průměr a délka) pro zvýšený čisticí výkon.

Zařízení pro mytí kol, kartáčové, souběžně pojíždějící


Oba mycí kartáče kol jsou synchronně a pneumaticky vedeny k čištěnému páru kol. Správné řízení přítlačného tlaku kartáčů, segmentované osazení štětinami a integrované vlhčení kartáčů zajišťují důkladné mytí až do velikosti ráfků 21". Zařízení na mytí kol se aktivuje systémem světelné závory. Od tohoto okamžiku jede frekvenčně řízené zařízení cca 1000 mm společně s vozidlem.

Zařízení na mytí kol


Stabilní lineární vedení vnitřně vlhčených kartáčů na mytí kol. Vysoký čisticí výkon díky pulzujícímu záběru kartáčů a střídání směru otáčení.

Systémy na mytí podvozku

Středotlaké ostřikovací zařízení pro čelní oblast, podvozek a záď, instalace na podlahu nadzemní


Dimenzováno k bezdotykovému čištění spodních předních a zadních ploch středotlakem. Při mycím programu "Mytí podvozku" se přepnou řady překrývajících se trysek pod vozidlem. Díky nadzemnímu upevnění se tento agregát hodí k doplňkovému vybavení mycích linek se stávající základnou. S příslušným napájecím zařízením může být zařízení provozováno při pracovním tlaku cca 15 bar při cca 100 l/min.

Koncept mycích linek
EVOLUTION - Všeobecné základní technické údaje

 

Zhotovení

Premium

Provozní koncept

Krátká mycí linka (výkon služeb)

High-Level (výkon služeb)

High-Level (express)

Délky šachet

18.450 mm (minimum)

26.575 mm (minimum)

46.075 mm (minimum)

Design

Fixace

Individuální barvy

Kapacity

¹ až 50 os. aut/h

² až 80 os. aut/h

³ až 110 os. aut/h

Chemie

PROTECT SHINE

ALPINE WAX

FOAM REX

TWIN FOAM

RIM-REX

A mnoho dalšího.

Požadavky na čerpací stanice a ostatní

Dobrá myčka vozidel stojí a padá s mycím příslušenstvím. Kdo vsadí na vysoce kvalitní mycí pomůcky, může očekávat optimální mytí vozidel bez rizika poškrábání. U nás v obchodě získáte veškeré potřebné příslušenství od věder až k tkaninám na sušení laku.

Do Christ Car Wash Shop »

Financování

Máme pro Vás vhodný model financování! Právě tak důležitý je na míru ušitý model financování, který splní Vaše specifické nároky.  Jako jednička na trhu má náš kooperační partner více než 20 let zkušeností v tomto oborovém segmentu.


Leasing s PA


PLNÁ AMORTIZACE

Veškeré pořizovací náklady na předmět leasingu jsou v průběhu doby platnosti leasingové smlouvy plně amortizovány.


Leasing s ČA


ČÁSTEČNÁ AMORTIZACE

Veškeré pořizovací náklady na předmět leasingu jsou v průběhu doby platnosti leasingové smlouvy pouze částečně amortizovány.


Pronájem


PRODEJ NA SPLÁTKY

U tohoto typu smlouvy prodává pronajímatel předmět leasingu na splátky kupujícímu na leasing. Vlastnictví předmětu pronájmu přejde na kupujícího na leasing automaticky až po jeho úplném zaplacení.

Náš tým expertů se těší na Vaše dotazy


Marko Maricic

Vedoucí prodeje
Mycí linky a příslušenství


 

Kontaktní dotazník

*Povinné pole musí být vyplněno
*Povinné pole musí být vyplněno
*Povinné pole musí být vyplněno
Vyberte prosím svou zemi
*Povinné pole musí být vyplněno
*Povinné pole musí být vyplněno
Je vyžadována platná emailová adresa
*Povinné pole musí být vyplněno