ÚPRAVA ODPADNÍ VODY

BIOCLEAN

Biologický čistič užitkové vody


BIOCLEAN odstraňuje problémy se zápachem v mycích linkách na vozidla s úpravou užitkové vody. Obsažené mikroorganismy pohltí v užitkové vodě se nacházející částice nečistot a zbytkové látky. Nádrže a trubky zařízení na úpravu vody budou znovu čisté a voda bude čirá a bez zápachu.

FLOCCER

Flokulační činidlo


FLOCCER je vysoce výkonné flokulační činidlo k ošetření znečištěné vody s následným odkalováním. Napájí se přes dávkovací systém zařízení na úpravu vody do záchytné šachty na znečištěnou vodu mycí linky pro optimalizovaný proces sedimentace v systému usazovacích nádrží.

LEACHER

Louh sodný


LEACHER se používá jako neutralizační činidlo u zařízení na recyklaci vody. Výrobek se přes dávkovací systém zařízení na recyklaci vody přivádí do užitkové vody a převádí kyselou užitkovou vodu do neutrálního rozsahu pH. Tím se optimalizuje účinek flokulačního činidla.

OXIDIZER

Neutralizátor zápachu


Speciální výrobek OXIDIZER je vysoce účinný neutralizátor zápachu. Neutralizuje chemicky dosavadní problémy se zápachem v mycích linkách vozidel s procesně technicky problémovými situacemi v oblasti zařízení pro recyklaci užitkové vody a v trase usazovacích nádrží znečištěné vody.

ANTIFREEZE

Ochrana proti zamrznutí systémů mycích boxů


ANTIFREEZE se používá jako prostředek na ochranu proti zamrznutí v podlahových topeních mycích boxů a ve vedení okruhu ochrany proti zamrznutí samoobslužných systémů mycích boxů. Zabraňuje zamrznutí vodních systémů vedení. Teplotní mez zamrzání lze nastavit příslušným ředěním.

WATERSOFT

Tekutý změkčovač


WATERSOFT je vysoce účinný antiskalant, který je použitelný v zařízeních reverzní osmózy s dávkovacím zařízením, která běží s množstvím přídavné vody menším než 120 m³/den a za nepatrného dozoru. Odstraňuje tvrdost z přiváděné vody a zabraňuje zablokování membrán.

VITALIZER

Regenerační sůl


VITALIZER je regenerační sůl pro změkčovací zařízení. V těchto zařízeních se vyrábí měkká voda v procesu iontové výměny. Regenerační solí se znovu regeneruje v zařízení obsažený pryskyřičný měnič iontů, když je vyčerpaný a nemůže již vázat žádné složky tvořící vápno.

Kontakt

Náš tým expertů se těší na Vaše dotazy


Ulrich Schiedewitz

prodejní manažer mytí automobilů chemikálie a produkty péče o vozidlo
 

-