Please select a page template in page properties.

Podniková politika a vize

Podniková politika Christ a vize

 

Vidění
Vize CHRIST je naším cílem: „Prožít budoucnost společně s radostí“. Zažili lidé pro lidi. Vize skupiny CHRIST staví na těchto hodnotách! To nás všechny vede k lepšímu. Vize vyjadřuje, co my a naši zaměstnanci stojíme v budoucnosti.

 

Naše podniková politika zaměřená na zdraví, bezpečnost, kvalitu, ochranu životního prostředí a energetický management
Každý, kdo pro nás pracuje, je odpovědný za úspěšné aplikování firemní politiky. Dobrý výkon v těchto oblastech je rozhodujícím předpokladem pro úspěch našeho podniku. 

Naše cíle se dají formulovat jasně a jednoduše: Žádné nehody, žádné újmy na zdraví osob a majetkové škody, žádné ohrožení životního prostředí, zato ale nejvyšší vědomí kvality a neustálé snižování spotřeby energií a s tím spojených emisí CO2-Emise.

 

Za tímto účelem jsme se zavázali:

 • Vytvářet bezpečné a zdravé pracovní podmínky.
 • Eliminovat nehody a poškození životního prostředí.
 • Redukovat odpad, odpadní vody a emise našich zařízení.
 • Neustále měřit a kontrolovat spotřebu, využití a efektivitu energie našich procesů a činností, abychom mohli plánovat a realizovat řešení na úsporu energií.
 • Vyrábět kvalitní produkty, které naši zákazníci mohou bezpečně používat.
 • Pravidelně posuzovat bezpečnostní rizika, s nimiž jsme konfrontováni, a zajistit, aby byla odborně eliminována.
 • Radit se s našimi zákazníky, sousedy a veřejnými zájmovými skupinami, naslouchat jim a otevřeně reagovat na jejich potřeby.
 • Stanovit cíle a otevřeně představovat naše výkony.
 • Poskytovat potřebné zdroje a informace k dosažení našich operativních a strategických cílů.
 • Spolupracovat s našimi pracovníky, partnery, dodavateli, konkurenty a zákonodárnými orgány na zlepšování našich cílů.
 • Projevovat uznání těm, kteří nám pomáhají zlepšit cíle našeho podnikání.
 • neustále zlepšovat naše procesy a produkty řízení.

 

 

 

S tímto osobním závazkem se hlásíme k dodržování zákonů a předpisů v zemích, ve kterých působíme.

 

Christ Compliance - Leitfaden

Die Otto Christ AG hat sich seit 1963 zu einem der führenden Hersteller von Autowaschanlagen in Europa entwickelt. Zur Unterstützung eines kontinuierlichen Wachstums müssen klare Richtlinien in Bezug auf unsere Geschäftspraktiken und unser ethisches Handeln etabliert werden. Mit diesem Compliance Leitfaden bekennt sich die Otto Christ AG zu einem verbindlichen Regelwerk, das uns helfen soll, sich entsprechend gültigen Gesetzen und nach allgemein anerkannten ethischen Standards zu verhalten. Ziel ist es, Situationen vorzubeugen, welche die Integrität des Verhaltens unserer Mitarbeiter in Frage stellen. Hierfür bietet der Compliance Leitfaden eine Orientierungshilfe und ermutigt jeden einzelnen Mitarbeiter zu eigenverantwortlichem Handeln. Dieser Verhaltenskodex, ergänzt um spezifische gesetzliche Regelungen, Vorschriften und interne Anweisungen, gilt einheitlich für alle Geschäftseinheiten und Mitarbeiter der Christ Group.