Podniková politika a vize

Podniková politika Christ a vize

 

Vidění
Vize CHRIST je naším cílem: „Prožít budoucnost společně s radostí“. Zažili lidé pro lidi. Vize skupiny CHRIST staví na těchto hodnotách! To nás všechny vede k lepšímu. Vize vyjadřuje, co my a naši zaměstnanci stojíme v budoucnosti.

 

Naše podniková politika zaměřená na zdraví, bezpečnost, kvalitu, ochranu životního prostředí a energetický management
Každý, kdo pro nás pracuje, je odpovědný za úspěšné aplikování firemní politiky. Dobrý výkon v těchto oblastech je rozhodujícím předpokladem pro úspěch našeho podniku. 

Naše cíle se dají formulovat jasně a jednoduše: Žádné nehody, žádné újmy na zdraví osob a majetkové škody, žádné ohrožení životního prostředí, zato ale nejvyšší vědomí kvality a neustálé snižování spotřeby energií a s tím spojených emisí CO2-Emise.

 

Za tímto účelem jsme se zavázali:

 • Vytvářet bezpečné a zdravé pracovní podmínky.
 • Eliminovat nehody a poškození životního prostředí.
 • Redukovat odpad, odpadní vody a emise našich zařízení.
 • Neustále měřit a kontrolovat spotřebu, využití a efektivitu energie našich procesů a činností, abychom mohli plánovat a realizovat řešení na úsporu energií.
 • Vyrábět kvalitní produkty, které naši zákazníci mohou bezpečně používat.
 • Pravidelně posuzovat bezpečnostní rizika, s nimiž jsme konfrontováni, a zajistit, aby byla odborně eliminována.
 • Radit se s našimi zákazníky, sousedy a veřejnými zájmovými skupinami, naslouchat jim a otevřeně reagovat na jejich potřeby.
 • Stanovit cíle a otevřeně představovat naše výkony.
 • Poskytovat potřebné zdroje a informace k dosažení našich operativních a strategických cílů.
 • Spolupracovat s našimi pracovníky, partnery, dodavateli, konkurenty a zákonodárnými orgány na zlepšování našich cílů.
 • Projevovat uznání těm, kteří nám pomáhají zlepšit cíle našeho podnikání.
 • neustále zlepšovat naše procesy a produkty řízení.

 

 

 

S tímto osobním závazkem se hlásíme k dodržování zákonů a předpisů v zemích, ve kterých působíme.