Kvalita a bezpečnost

Kvalita a bezpečnost Christ

<br/> Výrobky a služby Christ se zaručenou kvalitou a bezpečností!

 

Kromě našich inovačních výrobků nabízíme i při montáži, uvedení do provozu, údržbě a opravách našich zařízení servis na nejvyšší úrovni. Díky pravidelným školením našich servisních a montážních techniků v oblasti organizace, pracovní bezpečnosti a techniky poskytujeme efektivní pracovní postupy při dodržení všech bezpečnostně technických aspektů. To pro nás samozřejmě nejsou pouhé prázdné fráze.

 

Certifikáty za kvalitu (DIN EN ISO 9001:2008), pracovní bezpečnost (SCCP), energetický management (DIN EN ISO 50001:2011) a management životního prostředí (ISO 14001:2004) jsou dokladem toho, že jsme optimalizací procesů a obstaráním příslušných pracovních prostředků vytvořili standard, jímž žijeme a neustále ho dále rozvíjíme.<br/>

Naše pečeti VDA

Certifikáty