The Real Car Wash Factory
Domů Ι Mapa stránek Ι Extranet Ι Kontakt Ι  Extranet |  CIS | 

Firemní politika skupiny Christ

Nase podnikova politika ke zdravf, bezpecnosti, kvalite,
ochrane zivotnfho prostredf a managementu energif

Kazdy, kdo pro nas pracuje, je zodpovedny za uspesne zavadenf firemnf politiky. Dobry vykon

v techto oblastech je rozhodujfdm predpokladem uspechu naseho podniku.

Nase diese formulujf jasne a jednoduse: zadne nehody, zadne skody na lidech a vlastnictvf, nejvyssf

pozornost kvalite, zadne zhorsovanf zivotnfho prostredf a neustale snifovanf spotreby energif, a s tfm

spojenych emisf C02•

K tomuto ucelu jsme se zavazali:

• Vytvorit bezpecne a zdrave pracovnf podmfnky.

• Eliminovat nehody a ekologicke udalosti.

• Redukovat odpady, odpadnf vody a emise nasich zarfzenf.

• Nepretrzite merit a monitorovat pouzfvanf, spotrebu, jakoz i efektivnost energif nasich

procesu a cinnostf za ucelem naplanovanf energetickych uspornych opatrenf a jejich

realizace.

• • Vyrabet kvalitnf vyrobky, ktere budou moci nasi zakaznfci bezpecne pouzfvat.

• Pravidelne vyhodnocovat a zjisfovat bezpecnostnf rizika, se kterymi jsme konfrontovani, a

zajistit, aby s nimi bylo odborne zachazeno.

• Radit se s nasimi zakaznfky, sousedy a verejnymi zainteresovanymi skupinami, naslouchat jim

a otevrene reagovat na jejich podnety a zadosti.

• Stanovovat die a verejne dokladovat nase sluzby.

• Poskytnout potrebne zdroje a informace k dosazenf nasich operativnfch a strategickych dlu.

• Spolupracovat s nasimi zamestnanci, partnery, dodavateli, konkurenty a zakonodarnymi

urady za ucelem zlepsenf nasich dlu.

• Uznavat ty, kterf nam pomahajf zlepsovat nase podnikove die.

Tf mto dobrovolnym zavazkem ubezpecujeme, ze budeme dodrfovat zakony a predpisy v tech zemfch,

ve kterych jsme cinnymi.

Kontakt

Recepce

+420 377 432 211

Nákup 

+420 376 717 397

Personální

+420 377 432 244

Prodej myček a servis
+420 377 432 250

Newsletter

Zaregistrujte se k odběru novinek a nejnovějších zpráv !