The Real Car Wash Factory
Domů Ι Mapa stránek Ι Extranet Ι Kontakt Ι  Extranet |  CIS | 

FONTIS 5

Úprava vody s hlavou

Christ zařízení pískového filtru FONTIS-5 nepracuje jen s hlavou, ale s velikostí výkonu od 5.000 l/h.

Slouží k úpravě odpadní vody z mytí automobilů.

Podle množství míst odpadních vod a tím specifikovaných nákladů na škodliviny (složení odpadních vod) je používán FONTIS-5 v základním provedení s biologickým stupněm předúpravy a v rozšířeném provedení s  chemickým stupněm předúpravy.

FONTIS-5 se vyznačuje tímto:

- příznivým poměrem cena/výkon

- vysokým čistícím výkonem

- malými rozměry šetřícími místo

- integrovaným zásobovacím čerpadlem a vlastním vzduchovým kompresorem

- uživatelsky příjemnou obsluhou s programovým řízením

- všeobecný certifikát stavebního dozoru

 

Pokyny ke všeobecnému stavebnímu dozoru:

pod číslem povolení Z-83.3-10 má Německý Institut pro Stavební techniku (DIBt) v Berlíně udělený certifikát pro  FONTIS ve třech velikostech. Certifikát spojuje veřejně-právní požadavek stavebního práva s příslušným vodním právem.

S certifikátem je prokázána použitelnost zařízení úpravy odpadních vod a nepotřebuje více žádnou samostatnou zkoušku.

FONTIS pracuje s maximálním cirkulačním vedením odpadů ze strojového mytí aut a splňuje požadavky odpadních vod dle dodatku 49. Mezi jiným jsou přitom dodrženy hodnoty pro uhlovodíky od 20 mg/l. Skutečně nadbytečná voda je vedena ve veřejném odvodňovacím zařízení.

FONTIS ošetří odpadní vodu ze strojového mytí osobních aut (horní a spodní mytí) a autobusů z portálových zařízení nebo také z mycích tunelů. Je možné použití v kombinaci s manuálním předčištěním pomocí vysokotlakého přístroje.

Výhody certifikátu stavebního dozoru:

- zjednodušené vodoprávní schvalovací řízení u vodohospodářského úřadu.

- u novostavby Wegfall je zabudovaný odlučovač koalescence, a proto je vysoká úspora nákladů.

- zajištěný správný chod zařízení pomocí vysoce kvalitních údajů od výrobce.