The Real Car Wash Factory
Domů Ι Mapa stránek Ι Extranet Ι Kontakt Ι  Extranet |  CIS | 

Úprava vody

Zde najdete výrobky pro potlačení nežádoucího zápachu, pro flotaci a výrobky pro nastavení hodnoty pH, popř. neutralizaci v úpravnách vody. Dobrá voda – dobré mytí!

Flotační činidla

Pro flotaci a čištění odpadní vody v úpravnách vody, zejména Fontis. Koncentrovaný výrobek se přidává do odpadní vody pomocí dávkovacího čerpadla. Výrobek lze použít také u zařízení s filtračním štěrkem.

Optimální hodnota pH činí 6,5–8

Výr. č. CH70125  –  kanystr 25 kg

Sodný louh

Pro nastavení hodnoty pH popř. neutralizaci v úpravnách vody, zaručuje optimální účinek flotačního činidla. Použití: Nezředěný připojit k dávkovací jednotce louhů. Sodný louh se dávkovacím systémem k neutralizaci přivede k odpadní vodě a je ve Fontis kontrolován pH sondou (nedochází tedy k předávkování).

Výr. č. CH70225  –  kanystr 25 kg

Stop bakteriím

Výrobek potlačuje nežádoucí pachy v úpravnách vody a usazovacích nádržích a současně má dezinfekční účinek. Jednoduché použití, protože se výrobek rozkládá na neproblematické součásti, jako je voda a kyslík. Za dodržení podmínek životního prostředí probíhá rychlý rozklad nebo redukce bez negativního vlivu na životní prostředí. Použití: Při prvním použití ručně přidejte na m3 odpadní vody 0,5 l. Poté každý druhý den cca 25–50 ml na m3 odpadní vody.

Výr. č. CH70525  –  kanystr 25 kg

BioClean

Pro použití v biologických úpravnách vody, např. Fontis s biologickým stupněm a použitím BioClean. Mikroorganismy odstraní nečistoty, zbytkové látky a biofilmy, které se nacházejí v odpadní vodě, aniž by docházelo k uvolňování zápachu; nádrže a trubky se vyčistí a odpadní voda působí čistě a bez zápachu. K dávkování se doporučuje denně cca 100 ml na 1m3 objemu linky. Pro plný účinek je nutné nepřetržité používání; při případném předávkování není třeba se obávat negativních účinků. Flotační činidlo se může nadále používat, ovšem nesmějí se používat žádné dezinfekční prostředky. Hodnota pH nesmí být nadále nižší nebo vyšší než rozsah 6,0–8,0. Christ zde doporučuje: Intensivwäsche Professional neutral / Intenzivní mytí Professional neutral BioClean není ani nebezpečná látka, ani nebezpečný náklad.

Výrobek č. CH71025  –  kanystr 25 kg
Výrobek č. CH71066  –  kanystr 60 kg
Výrobek č. CH71088  –  sud 200 kg

Regenerační sůl

Pro regeneraci pryskyřice k výměně iontů ve změkčovacích zařízeních. Před uvedením změkčovacího zařízení do provozu se musí nádoba se solí naplnit až po značku. Nádoba nesmí být prázdná, protože hrozí ztráta funkce. Měnič iontů slouží ke změkčení (= odstranění vápenatých iontů) buď pro přímé použití změkčené vody v mycích linkách, nebo pro přípravu vody u zařízení pro odstranění solí (pracujícího na principu reverzní osmózy). Velikost nádoby: 25 kg.

Výr. č. CH70425  –  pytel 25 kg

Tekutý změkčovač

Pro přípravu vody (změkčení) v zařízení pro odstranění solí (pracujícího na principu reverzní osmózy) lze alternativně k výměníku iontů použít také tekutý změkčovač. Není vhodný k obecnému použití v odpadní vodě.

Výr. č. CH70725  –  kanystr 25 kg