The Real Car Wash Factory
Startpagina Ι Sitemap Ι Contact Ι  Extranet |  CIS | 

Fontis contactwaterteller

Zelfs het basismodel van de waterzuiveringsinstallatie FONTIS-5 is voorzien van een elektronische contactwaterteller

FONTIS contactwaterteller

Deze contactwaterteller vervangt de mechanische watermeter die eerst bij onze systemen werd gebruikt. Door deze moderne meetmethode kan het onderhoud van de machine veel veiliger worden.

In het verleden was het machinetechnisch nog niet mogelijk om de toevoer van schoon water te controleren. De exploitant van de machine moest daarvoor regelmatig controleren hoeveel schoon water nog voorradig was.

De gebruiksstand van de inlaatklep voor schoon water kon ook niet worden gecontroleerd. Bij een defecte klep of het binnendringen van vuil in de klep kan het er dan toe leiden dat schoon water ongecontroleerd en in grote hoeveelheden in het industriële watercirculatie stroomt.

Als de watermeter niet door de exploitant wordt gecontroleerd, zal na een uitval pas na weken of maanden worden gemerkt wat voor verschrikkelijke gevolgen dit kan hebben (kosten voor schoon water) als de rekening van de watermaatschappij op de mat valt.

De contactwaterteller is net zoals de klassieke watermeter in staat om de vereiste hoeveelheid schoon water precies te meten. Door deze elektronische sensor kan de vereiste hoeveelheid schoon water in verhouding tot het behandelde industriële water worden berekend. Daardoor kan het aandeel aan teruggewonnen water worden berekend. Als de grenswaarde van > 20 % wordt overschreden, zal de machinebesturing van de FONTIS-5 een storing weergeven, die eventueel ook bij het gebruikte kaartloket van de portaalwasinstallatie bij de kassa (bekabeld model) kan worden afgelezen.

Door het gebruik van deze contactwatermeter kan de gebruiksstand van de inlaatklep veilig worden gecontroleerd door de machinebesturing. Als er wordt aanbevolen om de klep voor de aanvoer van schoon water te sluiten, dan mag de gemeten hoeveelheid schoon water bij de contactwaterteller niet stijgen. Als er toch water stroomt, kan er zich bij de schoonwaterklep een storing voordoen. 

Als er wordt aanbevolen om de klep voor de aanvoer van schoon water te openen, dan verwacht de contactwaterteller dat de gemeten hoeveelheid schoon water zal stijgen. Als dit niet het geval is, kan er zich weer een storing voordoen bij de schoonwaterklep. In beide gevallen zal er bij de FONTIS-5 een storingsmelding worden weergegeven. Als het kaartsysteem C-CAT met gegevenskabel wordt gebruikt, zal de storing ook daar in een duidelijke tekst worden weergegeven.

De voordelen zijn een altijd veilige werking van de machine, geen gevaar dat er ongecontroleerd schoon water wordt toegevoerd en dat het personeel meteen wordt geïnformeerd als de centrale schoonwaterklep niet meer werkt.
De hoeveelheid schoon water kan gemakkelijk worden afgelezen op het lcd-scherm van de waterzuiveringsinstallatie FONTIS-5.

Neem bij interesse contact met ons op:

Otto Christ AG
Postfach 1254
D-87682 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331/857-100
Fax: +49 (0)8331/857-185
E-mail: verkauf(at)christ-ag.com
E-Mail: export(at)christ-ag.com

Memmingen, 23 januari 2013, afdeling marketing

Contact

Neem nu contact met ons op!

Ma – Vr08:30-17:00


Tel: +31-13-543 54 33

Neem bij interesse contact met ons op:

Otto Christ AG
Posttfach 1254
D-87682 Memmingen
Tel.: +49 (0)8331/857-100
Fax: +49 (0)8331/857-185
E-mail: verkauf(at)christ-ag.com
E-mail: export(at)christ-ag.com

Newsletter

Meld u aan voor de nieuwsbrief en u krijgt als eeerste het laatste nieuws!